Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (31) 2015
Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of Radisson Blu Hotel in Szczecin

Authors: Katarzyna Orfin
Szczecin University

Marta Sidorkiewicz
Szczecin University

Anna Tokarz
Szczecin University
Keywords: hotel industry human resources management
Year of publication:2015
Page range:16 (287-302)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Chain hotels differ from independent hotels in very many features. One of them is human resource management, what stems from the fact that personnel policy of a chain hotel is thoroughly devised. All aspects related to it have to be precisely described and rather universal since they concern employees working all around the world, that is personnel representing various nations, cultures, outlook on life, etc. The article consists of three substantive parts, an introduction and a conclusion. The first part of the article, which is theoretical, concerns human resource management and its significance in the hotel industry. The next two parts are analytical and empirical (in the form of case study) and they describe basic organizational areas of functioning of the Radisson Blu hotel in Szczecin and particular human resource management tools in the analysed hotel.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamowicz J., Wolak G., Jak być hotelarzem, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004.
2.Boguta G., Motywowanie pracowników. 9 sposobów na sukces bez kosztów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2006.
3.A. Panasiuk, D. Szostak (eds.), Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
4.Puczkowski B., Determinanty zarządzania kadrami w usługach hotelarskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2005.
5.Sidorkiewicz M., Pawlicz A., Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne, Difin, Warszawa 2015.
6.Tulibacki T., Międzynarodowe systemy hotelowe, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2000.
7.www.radissonblu.pl. www.rezidor.com.
8.Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007