Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Contact

dr hab. prof. US- Beata Meyer 

dr hab. Anna Tokarz-Kocik 

email: ept.szczecin@wp.pl