Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Społeczeństwo wychowujące w zagrożeniu? Kryzys jako źródło nadziei. Zaproszenie do dyskusji

Authors: Zbigniew Kwieciński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
Year of publication:2016
Page range:2 (7-8)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file

Bibliography

1.Reykowski J., Różnice w mentalności jako źródło ideologicznych konfliktów, „Nauka” 2013, nr 3, s. 17–43.
2.Braudel F., Dynamika kapitalizmu, tłum. B. Baran, Aletheia, Warszawa 2013.
3.Ebner F., Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, IFiS PAN, Warszawa 2006, za: P. Kostyło,
4.Ferdinand Ebner i paradoks samotności, „Paedagogia Christiana” 2015, nr 1 (35).
5.Kofta M., Życie w różnych kodach, „Academia” 2016, nr 1.
6.Raport Polska 2050, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.
7.Riemann F., Oblicza lęku. Studium z psychologii lęku, tłum. U. Poprawska, WAM, Kraków 2005.
8.Szahaj A., Inny kapitalizm jest możliwy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2015.
9.Śpiewak P., wypowiedź w TVN24 „Fakty po faktach”, 21.03.2016.