Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Kilka uwag o zadawaniu pytań i ich roli w dydaktyce akademickiej
(Remarks on asking questions and their role in academic teaching)

Authors: Błażej Sajduk
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Keywords: methodology art of asking questions academic teaching
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (115-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main aim of the paper is to emphasize important role of the process of asking questions during the classes. The text focuses not only on history but also presents methods which can be used to improve the process of questioning.  
Download file

Article file

Bibliography

1.Brown G., Atkins M., Effective teaching in higher education, Routledge, Londyn–New York 2002.
2.Fortuna P., Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, GWP, Sopot 2009.
3.Heuer R.J. Jr.,. Pherson R.H, Structured Analytical Techniques for Intelligence Analysis, CQ Press, Washington 2010.
4.Gałek P, Jak nie utrudniać sobie pracy. O precyzyjnym podawaniu instrukcji w grach szkoleniowych, w: Vademecum trenera, red. A. Kuźniak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 117–124.
5.Legutko R., Sokrates, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2013, s. 54, 55.
6.Lubecka J., Dańda A., Casebook. Metodologia tworzenia case study, Kraków 2010.
7.Pobojewska A., Waga pytań w procesie edukacji, http://kronika.uni.lodz.pl/pliki/waga-pyta-w-procesie-edukacji1-te¬kst-zainspirowany-cwiczeniem-berri-hessena-oraz-roberta-pilata.pdf.
8.Pohlmann T., N.M. Thomas, Relearning the Art of Asking Questions, https://hbr.org/2015/03/relearning-the-art-of¬-asking-questions.
9.Rothstein D., Santana L., Make just one change. Teach students to ask their own questions, Harvard Education Press, Harvard 2011.
10.Rothstein D., Santana L., Sharing the Power of the Question, http://www.ascd.org/ascd-express/vol7/713-rothstein. aspx.
11.Spitzer M., Jak uczy się mózg, tłum. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska, PWN, Warszawa 2012, s. 145.
12.Taboł S., Uwagi o myśli pedagogicznej Sokratesa, „Kultura i Wychowanie” nr 4 (2), 2012, s. 49–62.
13.Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wyd. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika, To¬ruń 2013, s. 41.