Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Satisfaction of needs and fulfilment of personal aspirations during higher education – opinion of the Generation Z students)

Authors: Justyna Wrzochul-Stawinooga
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
Keywords: education preferences higher education institution Gen Z students youth born after 1995 lifestyle generation Z
Data publikacji całości:2016
Page range:12 (143-154)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Generation Z encompasses students born after 1995. Due to the conduct of life ascribed to them, as well as the expectations and preferences connected with personal development and lifestyle they lead, it is a specific research category which presents different life categories than their predecessors. We should think whether the environment of a university or college still constitutes an important place in the life of a young student, constituting a contribution to the fulfilment of their life needs and plans. The first part of the text describes social and professional functioning of the Generation Z. The text also presents the results of research conducted among a group of students from the Dolnośląskie voivodeship, classi­fied in the following categories, according to the problem: preferences of young students concerning the university education manner, preferences connected with studying method, perception of the university environment and the definition of oneself as its student, preferences concerning conduct of life, prefer­ences connected with life choices and possibilities of their fulfilment at a university.
Download file

Article file

Bibliography

1.Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Powadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia So¬cjologiczne” 2006, nr 3 (182), s. 101.
2.Bomba R., Generacja X, „Wiedza i Edukacja” 2008, s. 57.
3.Borawska-Kalbarczyk K., Pokolenie C w roli studentów – uczenie się w pułapce klikania?, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/borawska.pdf (11.08.2016).
4.Ciechanowska D., Akademickie kształcenie pokolenia Y w perspektywie zamian w dydaktyce szkoły wyższej, s. 12, https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/5895/9%20art.pdf?sequence=1&isAllowed=y (5.09.2016).
5.Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2006, s. 236.
6.Domańska M., Zatrudnialność i rynek prac. Co pomaga w zalezieniu pracy po studiach, http://ekspercibolonscy.org.pl/ ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/md_zatrudnialnosc_081210.pdf.
7.Generation Z’ is entrepreneurial, wants to chart its own future, http://www.northeastern.edu/news/2014/11/generation¬-z-survey/ (18.08.2016).
8.Kosz J., Student pokolenia Y, „Forum Dydaktyczne” 2011, nr 7-8, s. 108.
9.Maszke W.A., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. UR, Rzeszów 2008, s. 173.
10.Mider D., Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych technik badawczych, http://cejsh.icm.edu.pl/ cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-eb98ad87-8f52-499f-8fda-e52407bb1f5b/c/D._Mider.pdf (08.12.2016).
11.Oparcik W., Sułkowski T., Elektroniczne systemy ankietowania w badaniach naukowych, „Edukacja Ustawiczna Doro¬słych” 2013, nr 2, s. 62.
12.Raport EY: Nadchodzi Pokolenie Z, które całkowicie zmieni sposób funkcjonowania firm, http://www.ey.media.pl/pr/318033/ raport-ey-nadchodzi-pokolenie-z-ktore-calkowicie-zmieni-sposob-funkcjonowania-firm (25.08.2016).
13.Reszko M., Zaprojektuj swoje kompetencje, http://zaprojektujkompetencje.pl/assets/pliki/Pliki%20tekstowe/Moni-ka%20Reszko.pdf (25.08.2016).
14.Siciński A., Styl życia, kultura, wybór: szkice, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 78–79.
15.Szafraniec K., Młodość jako wyłaniający się problem i nowa siła polityczna, „Nauka” 2012, nr 1, s. 103.
16.Szafraniec K., Młodzi 2011, http://nck.pl/media/study/mlodzi_2011.pdf (11.08.2016).
17.Witaszek Z., Miejsce i rola sondaży w badaniu opinii społecznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2007, nr 4 (171), s. 147.
18.Wojtaszczyk K., Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C. Ocena na podstawie autodiagnozy studentów, „E-Mentor”, nr 2 (49), 2013, s. 4.
19.Woźniak M., Wykorzystanie tekstów literackich na pół-internetowych kursach języka angielskiego, http://www.kms.polsl. pl/prv/spnjo/referaty/wozniak.pdf (12.09.2012).
20.Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B., Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludz¬kimi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 350, s. 406.