Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Intellectual capital in non-public higher education institutions – the managerial perspective
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
2. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
3. Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
4. Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
5. Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
6. Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
7. The frontier and development and operations of the scientific community of Zielona Góra
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
Page