Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-19
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016
Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych
(Evaluation of the Univeristy Image With Public Relations Tools on the Example of Higher Education)

Authors: Radosław Ryńca

Rafał Miśko
Keywords: university management; image of higher education institution
Data publikacji całości:2016
Page range:15 (223-237)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of article is assessment of the university’s image with regard to the instruments of public relations on the example of two universities. The image evaluating is an important determinant of building a competitive position of higher education institutions. Design/methodology/approach – The study was conducted using a questionnaire on the example of public and private universities. Findings – Based on the studies, such factors were distinguished which, according to those surveyed have an impact on the assessment of the university’s image. These factors were also assessed and improvement actions were suggested.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alves H., Raposo M. (2010). The influence of university image on student behaviour. International Journal of Educational Management, 24 (1).
2.Budzyński W. (2002). Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Warszawa: Poltext.
3.Bunzel D. (2007). Universities sell their brands. Journal of Product & Brand Management, 16 (2), 152– 153.
4.Barich H., Kotler Ph. (1991). A Framework for Marketing Image Management. Sloan Management Review, 94.
5.Cenker E.M. (2000). Public relations. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
6.Dejnaka A. (2012). Identyfikacja wizualna uczelni a budowanie wizerunku marki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 44.
7.Dworak J. (2011). Wizerunek szkoły wyższej. W: J. Dworak, J. Jaworski (red.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Tom 14. Warszawa: CeDeWu.
8.Gray E.R., Balmer J.M. (1998). Managing Image and Corporate Reputation. Long Range Planning, 31 (5).
9.Hys K. (2014). Działania promocyjne producentów i dealerów pojazdów samochodowych w Polsce. Marketing i Rynek, 6.
10.Jakubowska A. (2010). Public relations w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
11.Iwankiewicz-Rak B. (2004). Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą. W: G. Nowaczyk, M. Kolasiński (red.), Marketing szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
12.Iwankiewicz-Rak B., Shulgina L. (2013). Misja – marka – wizerunek uczelni – relacje wzajemne. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej: istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
13.Ivy J. (2001). Higher education institution image: a correspondence analysis approach. International Journal of Educational Management, 15 (6).
14.Jarząbek E. (2014). Wizerunek uczelni, http://www.proto.pl/PR/Pdf/wizerunek_uczelni.pdf (15.05.2015).
15.Kaczmarczyk M. (2012). Public relations w szkole wyższej. Contemporary Management Quarterly, 3, 222–227.
16.Kotler Ph., Fox K. (1995). Strategic Marketing for Educational Institutions. 2nd ed. Englewood Cliffs. New York: Prentice-Hall.
17.Kroik J., Skonieczny J. (2014). O wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. W: Z. Malara (red.), Przyzwoitość w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
18.Krzyżak M. (2009). Istota i potrzeba budowania wizerunku uczelni. Zeszyty Nauk. WSOWL, 2.
19.Landrum R., Turrisi R., Harless C. (1998). University image: the benefits of assessment and modelling. Journal of Marketing for Higher Education, 9 (1), 31–32.
20.Loudon D., Della-Bitta A. (1995). Comportamientodel Consumidor, Conceptosy Aplicaciones. Mexico City: Mc- Graw-Hill.
21.Malara Z. (2006). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. Warszawa: PWE.
22.Melewar T.C. (2003). Determinants of the corporate identity construct: a review of the literature. Journal of Marketing Communications, 9.
23.Pabian A. (2005). Marketing szkoły wyższej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza APRA-JR.
24.Palacio A.B., Meneses G.D., Perez P.J.P. (2002). The configuration of the university image and its relationship with the satisfaction of students. Journal of Educational Administration, 40 (5), 486–487.
25.Pawłowski K. (2004). Rankingi i akredytacje i ich wpływ na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku – artykuł dyskusyjny, http://www.krzysztofpawlowski.pl/okiem.php?mode=rankingi_akredytacje. (15.05.2015).
26.Peszko K. (2012). Znaczenie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej w budowaniu marki uczelni. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 44.
27.Ryńca R. (2014). Zastosowanie wybranych metod i narzędzi w ocenie działalności szkoły wyższej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
28.Sławiński K. (2011). Efektywność i pomiar działań wizerunkowych wyższych uczelni w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 26.
29.Stachura E. (2006). Elementy wizerunku szkoły wyższej. W: G. Nowaczyk, P. Lisiecki, (red.), Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
30.Tworzyło D., Gawroński S. (2004). Wykorzystanie public relations w zarządzaniu szkoła wyższą. W: G. Nowaczyk, M. Kolasiński (red.), Marketing szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
31.Urbaniak M. (2003). Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
32.Webster’s New Encyclopedic Dictionary (1994). Konemann, Cologne.
33.Witczak O. (2013). Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 140.
34.Wojcik K. (2001). Public Relations od A do Z, Tom I i II. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
35.Yavas U., Shemwell D. (1996). Graphical representation of university image: a correspondence analysis. Journal of Marketing for Higher Education, 7 (2).