Search

Result: Found records: 15.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Fundamental Significance of Physical Activity for Seniors’ Health
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Factors Associated with Physical Activity in People with Diabetes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. Physical Activity and Lifestyle of the Elderly
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
4. Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
5. Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
6. Zdrowy styl życia a orientacja prokonsumpcyjna warszawskiej klasy średniej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
7. Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
8. Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
9. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
10. Socio-Demographic Determinants of Leisure Time Physical Inactivity of Adolescents from the Voivodships of Central Poland
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
11. Młodzież wobec wyzwań współczesności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
12. Determinanty stylu życia młodych konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
13. Lifestyle versus a Person’s Life Span
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
14. Body satisfaction versus anthropometric and lifestyle characteristics in secondary school youth in a three-year study
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
15. Człowiek a przyroda – przesłanie papieża Franciszka w encyklice Laudato si’
(Studia Paradyskie)
33/2023 2023 Go to
Page