Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
2. Transfer of information in the purchasing processes of generation Z – usage of virtual vs. real channels and its marketing implications
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
3. Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
4. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
5. Rosnące znaczenie współdzielenia we współczesnej gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
6. Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy – ewolucja i nowe znaczenie
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
7. Formy kreowania marki w mediach społecznościowych i ich percepcja wśród pokolenia Z
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
8. Facilitated workshops and the Focus Group as a way to gain opinions and formatting a new product with the Z generation
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
9. Construction of promotional message of a higher school in the context of changes in behaviors of potential students
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
10. Behaviour of young consumers and the seasonality of ice cream consumption
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
Page