Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-32
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016
Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji
(Social Media Popularity Among Different Generations)

Authors: Kamila Peszko
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: social media generation generation Y generation Z
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (361-370)
Klasyfikacja JEL: D12 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Activities in the social media requires appropriate forming of the way of communication and the proper selection of channels of social media for each generation. The author of the article presents differences in generational paying particular attention to the generation Y and Z. The article focuses on currently used by generations social media, indicating their popularity, meaning and purpose of use. The article refers to the secondary research and own research conducted among the younger generation Z.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aniszewska, G. (2015). Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie. Marketing i Rynek, 1, 2‒7.
2.Bodzioch, K. (18.06.2016). Pokolenie C. Nowa odsłona pokolenia Y? Pobrano z: hrstandard.pl/2012/01/04/pokolenie-c-nowa-odslona-pokolenia-y/.
3.Bryks, S. (22.05.2016). Ile lat mają użytkownicy social mediów w Polsce. Pobrano z: bryks.it/ile-lat-maja-uzytkownicy-social-mediow-w-polsce/.
4.Fenney, C. (2012). Managing and communicating across the generations. Singapore Business Review. Pobrano z: www.sbr.com.sg/hr-education/commentary/managing-and-communicating-across-generations (23.06.2016).
5.Hajduk, G. (2016), Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 45, 264‒273.
6.Jaworowicz, P. (18.06.2016). Konsumenci pokoleń X, Y, Z w odsłonie C. Pobrano z: www.marketingowe.wordpress.com/2015/06/22/konsumenci-pokolen-x-y-z-w-odslonie-c/.
7.Koszembar-Wiklik, M. (2015). Media społecznościowe w zarządzaniu komunikacji uczelni ze studentami. Kultura ‒ Media ‒ Technologia, 21, 9‒22.
8.McCrindle, M., Wolfinger, E. (2009). The ABC of XYZ. Understanding the global generations. Australia: University of New South Wales Press.
9.Niżnik, W. (19.06.2016). Social media 2015. Użytkownicy i trendy. Pobrano z: https://ircenter.com/social-media-2015-uzytkownicy-i-trendy/.
10.Robbins, S., Judge, T. (2011). Organizational behavior. New York: Pearson.
11.Rozwój social mediów w Polsce (6.02.2015). Pobrano z: www.mediarun.com/pl/digital/social-media/rozwoj-social-media-w-polsce.html.
12.Smalec, A. (2012). Social media w komunikacji marketingowej podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 255‒264.
13.Smith, A. (3.04.2014). Older adults and technology use. Pobrano z: www.pewinternet.org/2014/04/03/older-adults-and-technology-use/.
14.Użytkownicy social mediów w Polsce (6.11.2011). Pobrano z: www.brief.pl/artykul,3420,uzytkownicy_social_mediow_w_polsce.html.