Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016

Year of publication:2016

Optional files

miz_nr_4_(45)_2016_miz4-45-red-spis.pdf Pobierz
# Title Page range Authors Actions
1.

Implikacje kreowania relacji między MSP a administracją publiczną w ujęciu regionalnym (na przykładzie regionu łódzkiego)


(Implications of Creating Relationships between SMEs and Public Administration on Regional Level (as Exemplified by Łódzkie Region))
11 (11-21) Mirella Barańska-Fischer More
2.

Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami


(The Quality of Cooperation of Polish Clusters with Public Partners – a Contemporary Challenge for Cluster Management)
16 (23-38) Bogusław Bembenek More
3.

Budowanie relacji miasta ze studentami na przykładzie Szczecina


(Building Relationships with Students on the Example of the City of Szczecin)
9 (39-47) Urszula Chrąchol-Barczyk More
4.

Wyzwania marketingu i zarządzanie instytucjami publicznymi w perspektywie strategicznej organizacji


(The Challenges of Marketing and Management of Public Institutions in the Perspective of Strategic Organization)
10 (49-58) Jacek Dziwulski More
5.

Society awareness, competition and cooperation with business as determinants of marketing management in non-governmental organizations

14 (59-72) Joanna Hernik More
6.

Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast


(Cultural Institutions as Distribution Links of City Marketing Products)
9 (73-81) Iryna Manczak More
7.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – szansa dla młodych przedsiębiorców


(Academic Enterprise Incubators – the Chance for Young Entrepreneurs)
8 (83-90) Joanna Pikuła-Małachowska More
8.

Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju


(Green Image of a Company in Terms of Construction of the Future with Regards to Sustainable Development Principle)
9 (91-99) Łukasz Szałata, Kornelia Kwiecińska, Kamil Wiśniewski, Jerzy Zwoździak, Jacek Doskocz More
9.

Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego


(The Tourism Development Strategy as the Tool of Creating the Local Tourist Brand on the Example of the Gryfino Poviat)
13 (101-113) Daniel Szostak More
10.

Działanie rzecznika konsumentów na przykładzie miasta powiatowego w województwie pomorskim


(The Activities of the Consumer Ombudsman on the Example of a County Town in the Pomorskie Voivodeship)
9 (115-123) Maria Śmiechowska, Przemysław Dmowski, Anna Magulska More
11.

Czynniki sukcesu kampanii społecznej na przykładzie kampanii „Możesz to zmienić”


(Success Factors of Social Campaigns on the Example of the Campaign „You Can Change It”)
9 (127-135) Magdalena Daszkiewicz More
12.

Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem


(Marketing Communication in Non-Profit Organizations as a Dialogue with the Environment)
9 (137-145) Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło More
13.

System dynamicznej informacji jako informatyczne narzędzie udostępniania informacji pasażerom w publicznym transporcie zbiorowym


(Dynamic Information System as a Way of Communicating with the Passenger in Mass Public Transportation)
12 (147-158) Barbara Kos More
14.

ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem


(ICT as a Tool Facilitating Communication between Operators of Public Transportation and their Environment)
11 (159-169) Joanna Kos-Łabędowicz More
15.

Zwyczaje komunikacyjne klientów i poszukiwanie nowoczesnych form promocji na rynku kultury


(Customers’ Communication Habits and the Search for Modern Forms of Promotion on the Culture Market)
11 (171-181) Wioletta Krawiec, Kamila Szymańska More
16.

Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu


(Modern Instruments of Marketing Communication in Creating the Image of a Region)
10 (183-192) Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska More
17.

Komunikacja marketingowa uczelni jako szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej


(The Marketing Communication of University as a Chance of Gaining Competitive Advantage)
9 (193-201) Angelika Pabian More
18.

Narzędzia marketingowe zagranicznych convention bureaus – studia przypadków


(Marketing Tools Used by Foreign Convention Bureaus ‒ Case Studies)
10 (203-212) Beata Paliś More
19.

Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem


(Communication of Non-Governmental Organizations with the Environment)
12 (213-224) Tomasz Sondej More
20.

Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym


(Prospects for the Development of Social Media marketing in Communication with 55+ Patients in the Aspect of Digital Exclusion Risk)
8 (225-232) Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Karolina Sobczyk, Michał Wróblewski More
21.

Platformy komunikacji zewnętrznej gmin ‒ analiza porównawcza


(External Communication Platforms of Municipalities ‒ Comparative Analysis)
11 (233-243) Jędrzej Wasiak-Poniatowski More
22.

Aktywność marki miasta w obszarze marketingu mobilnego


(Activity of City Brand in the Area of Mobile Marketing)
10 (245-254) Joanna Wyrwisz More
23.

Wybrane eventy Gdyni jako instrument marketingu terytorialnego w ocenie mieszkańców miasta


(Selected Events Held by Gdynia as a Territorial Marketing Instrument in the Opinion of its Residents)
11 (255-265) Romuald Zabrocki More
24.

Masowe imprezy sportowe jako forma promocji regionów turystycznych na przykładzie Biegu Piastów w Jakuszycach


(Mass Sports Events as the Form of Tourism Regions Promotion on the Example of Piasts’ Race in Jakuszyce)
9 (267-275) Piotr Zawadzki More
25.

Grywalizacja jako narzędzie zarządzania zaangażowaniem konsumenta


(Gamification as a Management Tool of the Consumer Involvement)
8 (279-286) Iwona Czerska More
26.

Merchandising w handlu detalicznym


(Merchandising in the Retail Trade)
13 (287-299) Włodzimierz Deluga More
27.

Instrumenty merchandisingu w bankowych placówkach detalicznych


(Merchandising Instruments in Retail Banks Facilities)
11 (301-311) Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Rudzewicz More
28.

Różnice kulturowe między krajami ASEAN a USA i krajami Europy Zachodniej w kontekście negocjacji biznesowych


(Cultural Differences between ASEAN countries, USA and West Europe in the context of business negotiation)
14 (313-326) Karolina Łopacińska More
29.

Emocje w marketingu w świetle rozważań teoretycznych oraz wyników badania jakościowego


(Emotions In Marketing in the Light of Theoretical Deliberations and Results of Qualitative Research)
11 (327-337) Anna Niedzielska More
30.

Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych


(Building a Personal Brand in Social Media)
11 (339-349) Marian Niedźwiedziński, Halina Klepacz, Kamila Szymańska More
31.

Wybrane elementy komunikatów reklamowych


(Selected Elements of Advertising Messages)
9 (351-359) Alina Oczachowska More
32.

Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji


(Social Media Popularity Among Different Generations)
10 (361-370) Kamila Peszko More
33.

Geolokalizacja jako współczesne narzędzie komunikacji z klientem i jej wykorzystanie w marketingu relacji


(Geolocalization as a Modern Tool of Communication with the Customer and its Use in Relationship)
9 (371-379) Anetta Pukas More
34.

Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek ‒ wybrane aspekty


(Trends in Marketing Communication for Brands ‒ Selected Aspects)
12 (381-392) Beata Tarczydło More
35.

Ekoznakowanie w komunikacji marketingowej


(Ecolabelling in Marketing Communications)
9 (393-401) Iwona Wilk More
36.

Zapewnienie wiarygodności w komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej na przykładzie przedsiębiorstwa Neumarkter Lammsbräu


(Providing Credibility in the Marketing Communication on the Organic Food Market on the Example of the Company Neumarkter Lammsbräu)
9 (403-411) Sabina Zaremba-Warnke More
37.

Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym


(Image of Women in Media Communications of Informational Character)
9 (413-421) Beata Zatwarnicka-Madura More