Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016
Emocje w marketingu w świetle rozważań teoretycznych oraz wyników badania jakościowego
(Emotions In Marketing in the Light of Theoretical Deliberations and Results of Qualitative Research)

Authors: Anna Niedzielska
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Keywords: emotional marketing branding social media e-commerce
Data publikacji całości:2016
Page range:11 (327-337)
Klasyfikacja JEL: D83 M31 M37 Y30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is based on the assumption that emotions are integrally related to modern marketing. However, the emotional marketing cannot be recognized as a distinct trend, it is only possible to point at some chosen marketing domains where emotions are dominants of activity, e.g. branding, advertising, sensory marketing, e-commerce or engagement marketing. The objective of the article is to confirm that present marketing affects consumer decisions mainly through emotional stimuluses, especially in the area of added value. The base of deliberations is literature review, practical usage of emotions in marketing and results of own qualitative research.
Download file

Article file

Bibliography

1.Boroń, M. (2014). Nieważne jak, ważne co! Marketing w Praktyce, 11, 32.
2.Bucki, P. (2014). Szczere są kochane. Marketing w Praktyce, 11, 41.
3.Capiński, M. (2015). Atut własnego języka. Marketing w Praktyce 5, 29.
4.Chrąchol, U. (2013). Komunikacja indywidualna i zadowolenie klienta jako wybrane elementy budowania relacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, 147‒158.
5.Jacyna, M. (2015). Wykrzyczany przez użytkowników. Marketing w Praktyce, 9, 46‒47.
6.Karwatka, T. (2012). Jak kupują klienci online. Marketing w Praktyce, 9, 24.
7.Kisiel, A. (2009). Konsument i komunikacja marketingowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 559, Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 315‒321.
8.Koncewicz, M. (2014). Opakowanie wrażeń. Marketing w Praktyce, 11, 51.
9.Kotarbiński, J. (2012a). Angażuj lub giń w męczarniach. Marketing w Praktyce, 2, 24‒25.
10.Kotarbiński, J. (2012b). Mieć czy być. Marketing w Praktyce, 6, 40.
11.Kotarbiński, J. (2014). Udział w umysłach i emocjach. Marketing w Praktyce, 11, 52‒54.
12.Nowacki, R. (2014). Prowokacja czy społeczna odpowiedzialność? Trendy w reklamie XXI wieku na przykładzie branży mody. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 824, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 35, 181‒198.
13.Oczachowska, A. (2013). Kierunki w rozwoju reklamy telewizyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, 417‒430.
14.Piwowarczyk, M. (2012). Projektowanie zaufania. Marketing w Praktyce, 9, 29.
15.Sokołowski, D. (2014). Społeczności firmami, firmy społecznościami. Marketing w Praktyce, 3, 32‒33.
16.Stawarz, B. (2015). Wzniosłe zasady i proza życia. Marketing w Praktyce, 9, 42.
17.Szydlik, M. (2014). Sprzedaż mniej bez emocji. Marketing w Praktyce, 11, 28‒30.
18.Ulman, M. (2015). Kto nam to da – wygra. Marketing w Praktyce, 9, 53.
19.Zięba, K. (2005). Nowoczesne trendy w marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 414, 167‒172.