Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016
Platformy komunikacji zewnętrznej gmin ‒ analiza porównawcza
(External Communication Platforms of Municipalities ‒ Comparative Analysis)

Authors: Jędrzej Wasiak-Poniatowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: communication local government units municipality analysis
Year of publication:2016
Page range:11 (233-243)
Klasyfikacja JEL: M38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the basic technologies of external communication of the local government and proposes their categories. The article also presents the results of primary research conducted among all the rural municipalities of Lower Silesia on the application of contemporary information and communication technologies. The research focused on external communication in the field local government - external customer. It has been shown that the range of the use of ICT in that field is still small. Solutions, which are popular and on-time, are used in a very small extent.
Download file

Article file

Bibliography

1.Janowski, J. (2009). Administracja elektroniczna. Warszawa: Wydawnictwo Municipium.
2.Li, C., Bernoff, J. (2009). Marketing technologii społecznych. Warszawa: MT Biznes.
3.Mossberger, K., Tolbert, J.C. McNeal, R.S. (2007). Digital citizenship ‒ the internet, society and participation. London: The MIT Press.
4.Szewczyk, A. (red.). (2007). Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
5.Szyszko, G., Śliwczyński, B. (red.). (2004). Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
6.Śledziewska, K., Zięba, D. (2016). E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy. Warszawa: Digital Economy Lab UW.
7.Walkowiak, P., Główka, M. (2014). Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.