Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Szkoccy nacjonaliści i kwestia secesji od Wielkiej Brytanii
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
2. Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT – założenia modelu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
4. Platformy komunikacji zewnętrznej gmin ‒ analiza porównawcza
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
5. Zarządzanie prywatnością w internecie - wybrane problemy metodologiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
6. Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
7. The Use of Knowledge Capital in a Region Through Building a Network of Cooperation Between the Public and Private Sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
8. Prywatność a użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – przegląd badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
9. Balanced Scorecard as a tool for application of EU assistance into innovative development of tourist companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
10. Podejście do prywatności wśród studentów polskich uczelni – badanie porównawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
11. Prevalence, attitudes and motivations concerning dietary supplements in sport intake among medical students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”, Szczecin, 24–25 listopada 2022 r. i 27 stycznia 2023 r.
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
Page