European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-63
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 27/2, 3/2018
Balanced Scorecard as a tool for application of EU assistance into innovative development of tourist companies

Authors: Beata Wierzbicka
University of Gdańsk, Faculty of Management

Jędrzej Strumiłło
University of Gdańsk, Faculty of Management
Keywords: Balanced Scorecard tourism European Union funds
Year of publication:2018
Page range:8 (513-520)
Klasyfikacja JEL: L26 L83 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Staying on the market in a turbulent environment requires tourism companies to be flexible in their activities and abilities to anticipate the direction of those activities. In order to achieve and maintain long-term profitability, companies must determine and implement adequate strategies as well as asses them in accordance with appropriate criteria. In the work, the authors present the Balanced Scorecard (BSC) as a tool for application of EU assistance into the process of innovative development of a tourism company. Inspiring to examine the investigated company from four different perspectives, the results of the company’s activity have been presented via a balanced system of BSC indicators.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzóska, J., Karbownik, A., Kruczek, M, Szmal, A., Żebrucki, Z. (2012). Strategiczna Karta Wyników w teorii i praktyce. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
2.Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Felberg SJA.
3.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2002). Strategiczna Karta Wyników – Balanced Scorecard, Praktyka. Warszawa: Centrum Informacji Menedżerów.
4.Kasprzak, R, (2016). Fundusze unijne szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet na lata 2014–2020. Gliwice: Helion.
5.Olszewska, B. (ed.) (2008). Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6.Pender, L., Sharpley, R. (2008). Zarządzanie turystyką. Warszawa: PWE.
7.Sławińska, M. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. Warszawa: PWE.
8.Trocki, M., Grucza, B. (2007). Zarządzanie projektem europejskim. Warszawa: PWE.
9.Weiermair, K., Mathies, C. (2004). The tourism and leisure industry: shaping the future. Binghampton: Haworth Hospitality Press.
10.www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie (29.09.2017).