Search

Result: Found records: 89.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analiza wpływu czynnika dochodowego na wielkość i zróżnicowanie popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. KONSUMENT NA RYNKU TURYSTYCZNYM XXI WIEKU - WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
3. KONSUMENT NA RYNKU USŁUG EKOAGROTURYSTYCZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
4. Circular economy and new ways of doing business in the tourism sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
5. Polityka Unii Europejskiej w oddziaływaniu na wielkość i strukturę popytu turystycznego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
6. Narzędzia marketingowe zagranicznych convention bureaus – studia przypadków
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
7. ZARZĄDZANIE REGIONEM NADMORSKIM W ASPEKCIE WPŁYWU TURYSTYKI NA JEGO ROZWÓJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
8. Management and financing of a regional tourist website in the context of the regional tourism information system
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
9. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne geostanowisk. Teoria i praktyka
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
10. Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej. Ujęcie teoretyczno-empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
11. Kategoryzacja portów jachtowych jako możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
12. Organizacja ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
13. Rola „Militarnej Turystyki Biznesowej” – na Przykładzie aktywności Nato Joint Force Training Center w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
14. Ekonomiczne perspektywy funkcjonowania kolei wąskotorowych w Polsce jako atrakcji turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
15. Postrzeganie przez turystów zagranicznych atrakcyjności turystycznej Polski. Case study Warmia i Mazury
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
16. Turystyczne regiony transgraniczne – problematyka badawcza na przykładzie granicy trzech państw (Peru, Brazylii i Kolumbii) w zachodniej Amazonii
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
17. „Nowe” atrakcje kulturowe i ich wykorzystanie w promocji regionów wypoczynkowych w Polsce (na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
18. Społeczno-ekonomiczne dysfunkcje rozwoju monokultury turystycznej na wschodnim Wybrzeżu Meksykańskiego Jukatanu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
19. Infrastruktura żeglarska na europejskich wodach morskich: geneza, funkcje, struktura, topografia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
20. Wpływ turystyki zdrowotnej na kapitał ludzki. Wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
21. Możliwości zastosowania metody Mystery Shopping w ocenie jakości usług turystycznych. Studium przypadku – Termy w Białce Tatrzańskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
22. Biroturystyka jako nowy trend turystyczny w Warszawie
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
23. Atrakcyjność turystyczna miasta Przemyśla w opinii mieszkańców oraz turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
24. Wybrane instrumenty marketingu usług agroturystycznych na Roztoczu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
25. Turystyka jako specjalizacja gospodarcza polskich regionów nadmorskich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
26. Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
27. Rozwój turystyki w regionie w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
28. Promocja szlaków kulinarnych w Polsce w świetle badań ankietowych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
29. Znajomość polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
30. Związki turystyki z rozwojem regionu nadmorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
31. Sezonowość w turystyce uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
32. Miejsce produktów turystycznych Szczecina w ofertach wybranych biur podróży
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
33. Industriada - święto szlaku zabytków techniki województwa śląskiego jako przykład dziedzictwa przemysłowego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
34. Criteria of hotel services quality evaluation in the opinion of tourists on the objects in Świnoujście and Jurmala examples
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
35. Rural Metropolitan Areas as Sites for Recreational Activity of Their Inhabitants an Example of Poznan Agglomeration
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
36. Entrepreneurship in the development of sylvan tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
37. Specialization in agritourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
38. Znaczenie produktów turystycznych dla gospodarki regionalnej na przykładzie Podkarpacia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
39. The Importance of The Busko-Zdrój and Solec-Zdrój Spas for Tourist Accommodation in Świętokrzyskie Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
40. The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products. New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
41. An Assessment of the Quality of Services Offered by the Nałęczów Health Resort And Spa SA
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
42. Diversity of the Tourism Potential and Functions in the Roztocze Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
43. Cultural Heritage of Pałuki in Relation to Development of Agritourism in the Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
44. Urban Pilgrims Tourism – Local Community And Visitors Perspective (St. Stanislaus Kostka Sanctuary In Warsaw)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
45. Use of Tows Analysis in Tourism and Recreation Strategy Planning by a Commune Governing the Hosting Area
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
46. The influence of regional culinary traditions on the attractiveness of agrotourism offer
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
47. Selected problems of strategic management in rural tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
48. Regional Aspects of the Development of Rural Tourism in the Carpathian Region of Ukraine (the example of Lviv Province)
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
49. The role of airports in the tourist market development on the example of Spain
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
50. Backpackerzy na australijskim rynku pracy. Innowacyjne rozwiązania
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
51. Kooperacja w klastrach turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
52. Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
53. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna narciarstwa w Polsce. wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
54. Znaczenie i rola drogi Świętego Jakuba w rozwoju turystyki międzynarodowej w strefie pogranicza Polski z Niemcami
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
55. Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
56. Ocena kuchni śląskiej w aspekcie wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu w opinii mieszkańców
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
57. Znaczenie turystyki żeglarskiej w rozwoju lokalnej gospodarki na przykładzie gminy Darłowo
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
58. Importance-Performance Analysis of Ski Destinations in Sweden – Comparison between Two Destinations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
59. Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
60. Relacje rynku turystycznego z rynkami substytucyjnymi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
61. Różnice w wielkości wpływów z turystyki międzynarodowej między Polską a innymi krajami europejskimi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
62. Wizerunek miasta w ocenie mieszkańców i jego determinanty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
63. Economic aspects of financing the tourism investments from the European Regional Development Fund in Lublin city district
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
64. Cross-border collaboration for innovation in tourism: The case of oceanographic museums
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
65. Balanced Scorecard as a tool for application of EU assistance into innovative development of tourist companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
66. Tourist Space and its Role in the Activities of Tourism Enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
67. ANALIZA SWOT WYKORZYSTANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W REGIONALNEJ GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007–2013
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
68. Sustainable development goals: a business opportunity for tourism companies?
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
69. Destination wedding - popularity among young students
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
70. Diagnosis of functioning of National Parks in Poland in their socioeconomic environment
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
71. Narrow-gauge railway as a tourist attraction illustrated by the example of Zachodniopomorskie voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
72. Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
73. Wooden Orthodox churches in the Maramureș region - opportunities and threats of tourism development
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
74. Tourist consumption of a contemporary city - a transgenerational analysis
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
75. Ecotourism as a factor influencing behaviour of tourism market participants
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
76. Railway transport as a determinant of improving the availability of area tourism products (and attractions)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
77. Business models analysis in the context of health resorts enterprises activity - literature review
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
78. "Roztocze - witalnosc z natury" brand as an indicator of abiotic assets in marketing slogans and tourism products
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
79. Cultural heritage and the development of sustainable tourism in the Eje Cafetero region of Colombia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
80. The use of tourism consumption estimations to assess the economic effects of tourism in metropolitan cities as exemplified by Warsaw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
81. Party space in Cracow and Warsaw: partying and conflicts
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
82. The role of local communities in sustainable tourism development - Noteć River Valley case study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
83. Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
84. The perception of vr of the tourists visiting chosen cultural facilities in Gdańsk
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
85. The use of cultural institutions in tourism as an incentive for local development - the case of National Museum in Wroclaw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
86. Rola samorządu terytorialnego w procesie kształtowania produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdyni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
87. Development of the Concept of Solid Waste Management in the Tourism Industry of the Kaliningrad Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
88. Turystyka zakupowa w ofercie biur podróży
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
89. Tourism as the Principal Sphere for Economy Growth and Intercultural Relations in Georgia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
Page