Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (37) 2017
Organizacja ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich
(Organisation of Tourist Movement in The Landscape Park Zittauer Gebirge)

Authors: Krzysztof Kołodziejczyk
Uniwersytet Wrocławski
Keywords: Zittau (Lusatia) Mountains protected area tourist trails tourist infrastructure tourist movement
Data publikacji całości:2017
Page range:15 (85-99)
Klasyfikacja JEL: L83 Z32 Z38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

One of the most important aspects of managing protected areas is a proper organisation of tourist movement that will reconcile the needs of protecting nature with the interests of tourists and permanent inhabitants of a region. This issue was presented in the article on the example of the Landscape Park Zittauer Gebirge, located in southeast Germany. Tourist movement distribution centres were indicated, the role of tourist trails and public transport in shaping the directions of tourist movement was analysed, as well as the integration of this Park – located near the state border –with the Czech Republic was pointed out. The studied area is well-developed in terms of tourist infrastructure and a crucial role in the organisation of tourist movement plays the exceptionally complex network of hiking trails. However, the offer of public transport does not fully caters the needs of tourists, what is quite problematic taking into account considerably big passenger car traffic and deficiency of parking places.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bajda-Gołębiewska, M. (2011). Szlaki turystyczne na obszarach chronionych. Economy and Management, 1, 57–69.
2.Chráněná krajinná oblast Lužické hory 1:25 000 (2015). Česká Lípa: Geodézie On Line.
3.Českosaské Švýcarsko, Šluknovsko: turistická mapa 1:40 000 (2015). Vizovice: SHOCart.
4.Dudziak, T., Potocki, J. (1995). Rozwój sieci szlaków turystycznych w Sudetach. Śląski Labirynt Krajoznawczy, 7, 99–118.
5.Fokt, K. (b.r.w.). Górne Łużyce w późnym średniowieczu (1346–1526). W: K. Fokt, Ł. Tekiela, W. Bena, D. Koreś, Vademecum historii Górnych Łużyc (s. 68–91). b.m.w.: Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”.
6.Hřebenovka. Kammweg (2013). Liberec, Görlitz: Geoprint. http://www.kvg-zittau.de/fahrplaene/fahrplaene.htm (21.09.2016).
7.Kłopotowski, A. (2016). Drezno i Saksonia. Gliwice: Helion.
8.Kołodziejczyk, K. (2015). Wzorce zagospodarowania szlaków turystycznych w górach średnich na wybranych przykładach europejskich. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.
9.Kołodziejczyk, K. (2017). Organizacja ruchu turystycznego w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Folia Turistica, 43 (w druku).
10.Kondracki, J. (1978). Geografia fizyczna Polski. Warszawa: PWN.
11.Kowalczyk, A. (2009). Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych (na przykładzie Afryki Południowej). Prace i Studia Geograficzne, 42, 15–58.
12.Kowalczyk, A., Derek, M. (2010). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: PWN.
13.Kowalczyk, A., Kowalczyk, M., Kulczyk, S. (2010). Zagospodarowanie obszarów turystycznych zgodnie z ideą turystyki zrównoważonej. W: A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona (s. 56–77). Warszawa: PWN.
14.Kurek, W. (2005). Turystyka na obszarach górskich Europy – wybrane zagadnienia. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
15.Lehrpfade: Naturpark Zittauer Gebirge (b.r.w.). Großschönau: Naturpark Zittauer Gebirge.
16.Migoń, P. (2005). Regiony fizycznogeograficzne. W: J. Fabiszewski (red.), Przyroda Dolnego Śląska (s. 19–37). Wrocław: Oddział PAN we Wrocławiu.
17.Naturpark Zittauer Gebirge (2012). Großschönau: Gemeinde Großschönau.
18.Potocki, J. (2004). Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX w. do II wojny światowej. Jelenia Góra: Wyd. Turystyczne „Plan”.
19.Ptaszycka-Jackowska, D., Baranowska-Janota, M. (1989). Zasady korzystania z przyrodniczych obszarów chronionych. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
20.Styperek, J. (2002). Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Poznań: Wyd. Naukowe Bogucki.
21.Warszyńska, J. (1990). Niemiecka Republika Demokratyczna. W: J. Warszyńska (red.), Regionalna geografia turystyczna świata: część I – Europa i ZSRR (s. 228–248). Kraków: Wyd. UJ.