Search

Result: Found records: 364 (record limit: 100, number of pages: 4).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Partie polityczne i ich elektoraty wobec kwestii nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w Polsce (2007–2011)
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Go to
2. The Evaluation of Motor Skills of 1–4 Grade Music-oriented Male Students in Primary School Complex No. 2 in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
3. Subjective vs Objective Evaluation of Knee Stability in Patients before and after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
4. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
5. Knee Joint Position Sense in Physically Active Patients after ACL Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
6. Posture defects of students in grades 1–4 of music oriented classes in Primary School Complex no. 2 in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
7. Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
8. Social media and tourism. The analysis of selected current and future research trends
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
9. Wykorzystywanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
10. Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
11. Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
12. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w okręgu nr 13 – uwarunkowania, strategia i taktyka komitetów, rezultaty
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
13. Słowo wstępne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
14. Milites novi w otoczeniu księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309–1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
15. Korzystanie z usług e-administracji a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
16. Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
17. Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Go to
18. Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Go to
19. Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
20. WPŁYW REWITALIZACJI PRZEWOZÓW NA LINII KOLEJOWEJ ULIKOWO–KALISZ POMORSKI–WAŁCZ (PIŁA GŁ.) NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I MOBILNOŚCI JEGO MIESZKAŃCÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
21. Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
22. Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
23. PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI STRUKTUR ZARZĄDCZYCH. STUDIUM STRUKTUR DYSSYPATYWNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
24. WYDANIE RZECZY PRZEZ SPRZEDAWCĘ KUPUJĄCEMU ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
25. Atrakcyjność turystyczna Dąbek koło Darłowa oraz wybrane cechy ruchu turystycznego w miejscowości w opinii turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
26. Zróżnicowanie wykorzystania bazy noclegowej na wybrzeżu atlantyckim Argentyny
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
27. KWALIFIKACJA PRAWNA UMÓW ZAWIERANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
28. FUNKCJONALNOŚĆ NARZĘDZI GOOGLE W SEARCH ENGINE MARKETINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
29. Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie turystów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
30. Pomorze Zachodnie – „bastion PO”? Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
31. Caloric Restriction Diet (CR diet) or Mediterranean Diet (MD) - Which is the Best Choice for Former Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
32. The hotel investment market in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
33. Influence of Selenium on Oxidative Stress in Athletes. Review Article.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
34. Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
35. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
36. Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
37. Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
38. Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
39. Three-component portfolios containing gold
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
40. Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
41. Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
42. Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
43. Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
44. Dylematy konkurencyjności regionalnej – zarys problemu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
45. Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
46. Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
47. Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
48. GRUPOWANIE LOKALIZACJI W MAGAZYNIE PODCZAS PROCESU KOMPLETACJI PRODUKTÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
49. Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
50. Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
51. Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
52. Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
53. Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
54. Konkurencyjność podstaw dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
55. Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego na przykładzie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
56. Cyberterroryzm – nowe zagrożenie bezpieczeństwa państwa w XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
57. POSTAWY SAMORZĄDOWCÓW WOBEC DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
58. POWSTANIE EUROPEJSKIEJ UNII WALUTOWEJ JAKO OPTYMALNEGO OBSZARU WALUTOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
59. Benefits and costs socio - economic construction of the S3 expressway between Szczecin - Gorzow Wielkopolski
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
60. Zum Bedürfnis der Analyse der (Un)Höflichkeit im akademischen Bereich - Neue Forschungsperspektiven
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
61. Przeszłość przeliczników demograficznych dla szesnastowiecznych źródeł podatkowych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
62. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
63. MULTIPARADYGMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
64. Nationale Stereotype von Deutschland und Polen in der einsprachigen deutsch- und polnischsprachigen Lexikographie. Eine kritische Bestandsaufnahme
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
65. Valenzrealisierung in juristischen Texten des Deutschen und des Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
66. Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
67. Die rechtsvergleichende Analyse als Hilfsmittel in der Didaktik der Rechtsübersetzung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
68. Das Problem der Valenzreduktion der polnischen und deutschen Verben
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
69. Der Philologe als Metarezipient des medialen Textes. Am Beispiel der Audiodeskription
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
70. W czasie przeprowadzki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
71. Einige Fragen der Pro-drop-Konfigurationen im Jiddischen mit syntaktischen Merkmalen des Deutschen und Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
72. Schüleraustausch als Weg zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Deutsch-französische und deutsch-polnische Austauschprojekte im schulischen Bereich
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
73. Zu prozessualen Aspekten der Darstellungsart von Wortinhalten am Beispiel ausgewählter „neuer Wörter“ mit entlehnten Komponenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
74. Kontrastive deutsch-polnische Grammatik: Eine Besprechung der Arbeit von Joanna Golonka: "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
75. Einige Bemerkungen zur dreisprachigen Erziehung (Polnisch-Esperanto-Deutsch) meiner Kinder
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
76. Neue Ausgabe der "Linguistischen Treffen in Wrocław"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
77. Prolegomena do studiów nad wojną, konfliktem i ładem międzynarodowym
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
78. Determinants of effective management in the sport with the use of large sport arenas in selected cities
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
79. Fourier, Reich, Foucault – seksualność w okowach władzy?
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
80. Überlegungen zu Konzept, Struktur und Inhalt eines Ungarndeutschen Dialektbuchs
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
81. Strategiczna karta wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
82. Review of Traditional and Natural Methods of Treating Alzheimer’s Disease
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
83. Trendy w przemyśle spotkań na przykładzie segmentacji zarządzania spotkaniami biznesowymi
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
84. Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
85. Frekwencja w wybranych obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa śląskiego w latach 2009–2014
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
86. Koncentracja geograficzna obiektów spotkań a rozwój przemysłu wydarzeń w województwie śląskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
87. Przemiany ośrodka wypoczynkowego w Arłamowie i ich wpływ na ruch turystyczny
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
88. Zmarł Egon Bahr, przyjaciel Polaków i rzecznik pokojowej współpracy
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
89. Tourism Activity in the Third Age Group: its Characteristics on Selected Examples
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
90. O pilnej potrzebie zmian unormowania tzw. reklamacji w wewnętrznym prawie przewozowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
91. Uwzględnianie czasu pobrań w wyborze lokalizacji odwiedzanych przez magazyniera podczas kompletacji produktów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
92. Analiza rynku nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem metod GIS
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
93. DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
94. Odpowiedzialność usługodawcy wobec konsumenta za wadliwość kontraktowania i świadczenia opartego na umowie o dzieło
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
95. Port Elbląg na tle polskich portów lokalnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
96. Wyznaczanie maksymalnej pojemności zadłużeniowej – aspekty teoretyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
97. Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
98. Plany rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
99. W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
100. La pastorale della salute nell'Europa che cambia: L'Esperienza Italiana
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
Page