Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-23
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich
(THE LIQUIDITY OF THE STOCK EXCHANGE IN WARSAW ON THE BACKGROUND OF LIQUIDITY EUROPEAN STOCK EXCHANGES)

Authors: Krzysztof Kowalke
Uniwerystet Gdański, Wydział Zarządzania
Keywords: trading liquidity stock markets emerging markets
Data publikacji całości:2017
Page range:14 (273-286)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose - the purpose of the article was to analyze and evaluate the liquidity on the Polish shares market, and to compare it with liquidity on other European exchanges. Design/Methodology/approach - it was analyzed the liquidity of the largest companies listed on selected stock exchanges in Europe. The time range study was the first half of 2015 years. For each company estimate the average liquidity of a session in absolute value and liquidity ratios: the average turnover / capitalization, average volume / number of shares. Findings - The analyzes conducted showed that in the analyzed period, the highest liquidity of the stock market was characterized by German and Turkish. Conducted analysis also showed that the liquidity ratios exchanges in developing countries and the smaller European exchanges were usually lower than rates on major stock exchanges. Originality/value - the results showed that the Polish stock market in terms of liquidity ratios did not differ significantly from the stock markets in developed countries. However, among the smaller stock exchanges, the liquidity on the Warsaw Stock Exchange was one of the highest.
Download file

Article file

Bibliography

1.Apergis, N., Artikis, P.G., Kyriazis, D. (2015). Does stock market liquidity explain real economic activity? New evidence from two large European stock markets. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 38, 42–64.
2.Beaupain, R., Joliet, R. (2011). Corporate drivers of market liquidity on the Warsaw stock exchange. International Economics, 125, 83–104.
3.Chiang, T.C., Zheng, D. (2015). Liquidity and stock returns: Evidence from international markets. Global Finance Journal, 27, 73–97.
4.Ding, X. S., Ni, Y., Zhong, L. (2016). Free Float and Market Liquidity around the World. Journal of Empirical Finance, 38 (A), 236–257.
5.Galariotis, E., Giouvris, E. (2015). On the stock market liquidity and the business cycle: A multi country approach. International Review of Financial Analysis, 38, 44–69.
6.Gruszczyńska-Brożbar, E. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996–2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 72 (1), 137–149.
7.Kalinowski, M. (2013). Dojrzałość rynku akcji. Istota, determinanty, pomiar. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
8.Næs, R., Skjeltorp, J.A., Ødegaard, B.A. (2011). Stock market liquidity and the business cycle. Journal of Finance, 66, 139–176.
9.Nielsson, U. (2009). Stock exchange merger and liquidity: the case of Euronext. Journal of Financial Markets, 12 (2), 229–267.
10.Olbryś, J. (2013). Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zarządzanie i Finanse, 3/2, 65–77.
11.Ostrowska, E. (2000). Inwestowanie na rynku kapitałowym. Słupsk: Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku.
12.Przybylska-Kapuścińska, W. (2008). Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 1, 117–137.
13.Switzer, L.N., Picard, A. (2016). Stock market liquidity and economic cycles: A non-linear approach. Economic Modelling, 57, 106–119.
14.Teplova, T.V., Rodlina, V.A. (2016). Does stock exchange consolidation improve marketliquidity? A study of stock exchange acquisition in Russia. Research in International Business and Finance, 37, 375–390.
15.Yang, S., Pangastuti, A. (2016). Stock market efficiency and liquidity: The Indonesia Stock Exchange merger. Research in International Business and Finance, 36, 28–40.