Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-29
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange

Authors: Joanna Lizińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: emerging market market anomalies calendar effects seasonal anomalies monthly anomalies
Year of publication:2017
Page range:10 (353-362)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Seasonality of equity returns has been widely discussed, mainly in relation to the efficient market theory. The study focuses on the re-examination of monthly anomalies for the Polish emerging market, incorporating the fact that the market has grown and developed in recent last years. Design/Methodology/approach – The empirical study is focused on equity market returns, considering the regularity of various seasonal anomalies on the Warsaw Stock Exchange during 1995-2015. Monthly equity returns, half-of-the-month effect, January barometer and turn-of-the-month effect are analysed with a buy-and-hold and cumulative approach. Findings – Differences in average monthly returns seem to be pronounced. The differences between the first and the second half of the month become considerable for small companies where averagely higher returns were reported for the second half of the month. The average returns for the turn-of-the-month periods were reported in comparison to the rest of the month. The January barometer anomaly was observed most often for small companies. Originality/value – The paper discusses monthly Polish security market regularities for all companies during 1995-2015. Moreover, the size effects for companies are checked for monthly anomalies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Agrawal, A., Tandon, K. (1994). Anomalies or illusions? Evidence from stock markets in eighteen countries. Journal of international Money and Finance, 13(1), 83-106.
2.Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. Journal of Financial Economics, 18(1), 161-174.
3.Booth, G.G., Kallunki, J.P., Martikainen, T. (2001). Liquidity and the turn-of-the-month effect: evidence from Finland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 11(2), 137-146.
4.Brown, L.D., Luo, L. (2006). The January barometer: further evidence. Journal of Investing, 15(1), 25-31.
5.Cadsby, C.B., Ratner, M. (1992). Turn-of-month and pre-holiday effects on stock returns: Some international evidence. Journal of Banking & Finance, 16(3), 497-509.
6.Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia. Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Dudzińska-Baryła, R., Michalska, E. (2010). Efekt miesiąca a behawioralne aspekty podejmowania decyzji. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 54-75.
8.Dzhabarov, C., Ziemba, W.T. (2010). Do seasonal anomalies still work?. Journal of Portfolio Management, 36(3), 93-104.
9.Dzhabarov, C., Ziemba, W.T. (2011). Seasonal anomalies. The Handbook of Equity Market Anomalies: Translating Market Inefficiencies into Effective Investment Strategies, 205-264.
10.Fiszeder, P., Kożuchowska, J. (2013). Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tom: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, 217-229.
11.French, K.R. (1980). Stock returns and the weekend effect. Journal of Financial Economics, 8(1), 55-69.
12.Gibbons, M.R., Hess, P. (1981). Day of the week effects and asset returns. Journal of Business, 579-596.
13.Hensel, C.R., Ziemba, W.T. (1995). The January barometer. The Journal of Investing, 4(2), 67-70.
14.Hirsch, Y. (1986). The Stock Trader's Almanac.
15.Khaled, M.S., Keef, S.P. (2012). A note on the turn of the month and year effects in international stock returns. European Journal of Finance, 18(6), 597-602.
16.Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective. Review of Financial Studies, 1(4), 403-425.
17.Skrodzka, W., Włodarczyk, A. (2004). Anomalie kalendarzowe na polskim rynku finansowym. Wiadomości statystyczne, 5, 37-53.
18.Szyszka, A. (2003). Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
19.Szyszka, A. (1999). Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie. Nasz Rynek Kapitałowy, 108, 55-61.
20.Waszkowski, A. (2013). Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 27, 59-68.
21.Tarczyński, W. (1997). Efektywność działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ekonomista, 4, 521-538.
22.Thaler, R.H. (1987). Anomalies: The January effect. Journal of Economic Perspectives, 1(1), 197-201.
23.Zarzecki, D., Malec, K. (2007). Anomalie na rynkach kapitałowych. Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, 347-363.