Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
(INFORMATIONAL EFFICIENCY COMPARISON OF THE FINANCIAL MARKETS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION)

Authors: Dominik Kubacki
Uniwersytet Łódzki
Keywords: efficiency market; efficient market hypothesis; event tests
Year of publication:2017
Page range:12 (123-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose - The aim of this article is to assess whether the selected European financial markets are efficient in the semi-strong form and make a comparative analysis between selected emerging and mature markets. Methodology – Event study method was used to test the speed of the prices of financial instruments react to announce public notice of the rate of the Gross Domestic Product by the national reporting institutions. Findings - The results of empirical research on the markets in Poland, the Czech Republic and Great Britain have shown that analyzed the financial markets are not fully consistent with the theory of efficient markets in the form of semi-strong form. Based on the study we found that the higher the efficiency of information does not always go hand in hand with the maturity of the market. The second conclusion is that the interest rates and the stock market shares in the majority of cases analyzed countries, more react to unexpected information about the rate of GDP y / y than the readings close to the expectations of market participants react. Originality/Value – The research is an extension of previous studies on the informational efficiency of the Polish capital market. The study used the concept of event analysis to examine the semi-strong form efficiency of information not only on the stock market, but the market other financial assets such as: bonds, interest rates, derivatives.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Babula, E., Blajer-Gołębiewska A. (2008). Wpływ informacji na zachowania podmiotów na rynku akcji. W: D. Kopycińska (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (s. 7-17). Szczecin: Wydawnictwo Print Group.
3.Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Fama, E. (1965). The Behaviour of stock market proces. The Journal of Business, vol. 38, No. 1.
5.Fama, E. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. The Journal of Finance, vol. 25, No.2.
6.Gurgul, H. (2006). Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o.
7.Meredyk, K. (2007). Ekonomia ogólna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
8.Starzeński, O. (2006). Elementy analizy rynków finansowych. Katowice: Wydawnictwo GWSH w Katowicach.
9.Starzeński, O. (2011). Analiza rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Szyszka, A. (2003). Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.