Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2016.4-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 16, No. 4/2016
Review of Traditional and Natural Methods of Treating Alzheimer’s Disease

Authors: Maurycy Mieczkowski
University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin, Poland

Krzysztof Sieja
University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin, Poland

Marta Stępień-Słodkowska
University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin, Poland
Keywords: Alzheimer disease Herbal Medicine Nutrition Pharmacological Treatment Physical Activity
Data publikacji całości:2016
Page range:9 (67-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The most common form of dementia in the elderly population is Alzheimer’s disease (AD). World Health Organization (WHO) thus defines Alzheimer’s disease: “a set of neurodegenerative brain symptoms, resulting in progressive impairment of memory, thinking, cognition, counting, language, ability to learn and assessing situations, which disturb everyday life”. It usually develops in 65+-yearolds, and the risk of AD in 85+-year-olds is as high as 50%. It has become a considerable threat to the society, given the longer life expectancy and an increase in the retirement-aged population. AD prevention and treatment methods described in this paper are still being developed and perfected. Studies on genesis of the disease aim at comprehensive understanding of its causes. New, alternative treatment methods are still sough. Researchers develop and test biomarkers that could facilitate early diagnosis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Anderson, D.C. (2013). Alzheimer’s Disease Biomarkers: More Than Molecular Diagnostics. Drug Development Research, 74.
2.Bilikiewicz, A., Bidzan, L. (2007). Current trends in Alzheimer’s Disease pharmacotherapy. Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2, 69–74.
3.Blennow, K. (2004). Cerebrospinal fluid protein biomarkers for Alzheimer’s disease. The Journal of the Society for Experiment NeuroTherapeutics, 1 (4), 213–225.
4.Chételat, G., Villemagne, V.L., Bourgeat, P., Pike, K.E., Jones, G., Ames, D., Ellis, K.A., Szoeke, C., Martins, R.N., O’Keefe, G.,J., Salvado, O., Masters, C.L., Rowe, C.C. (2010). Relationship between Atrophy and Beta-Amyloid Deposition in Alzheimer Disease. Annals of Neurology, 67 (3).
5.Długosz-Mazur, E., Bojar, I., Gustaw, K. (2013). Niefarmakologiczne metody postępowania u chorych z otępieniem. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (4).
6.Dudkowiak, R., Gryglas, A., Poniewierka, A., Poniewierka, E. (2013). Rola wybranych czynników ryzyka w etiopatogenezie i przebiegu choroby Alzheimera. Aktualności Neurologiczne, 13 (2).
7.Duthey, B. (2013). Alzheimer Disease and other Dementias, Priority Medicines for Europe and the World. A Public Health Approach to Innovation, Background Paper 6.11.
8.Gabryelewicz, T., Mandecka, M. (2013). Wyzwania terapii otępienia w chorobie Alzheimera. Aktualności Neurologiczne, 13 (2).
9.Gauthier, S., Wirth, Y., Möbius, H.J. (2005). Effects of memantine on behavioural symptoms in Alzheimer’s disease patients: an analysis of the Neuropsychiatric Inventory (NPI) data of two randomised, controlled studies. Int. J. Geriatr. Psychiatry, 20, 459–464.
10.Gawęcki, J., Roszkowski, W. (2013). Żywienie u progu i schyłku życia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.
11.Greene, S.J., Killiany, R.J. (2012). Hippocampal Subregions Are Differentially Affected in the Progression to Alzheimer’s Disease. The Anatomical Record, 295.
12.Gustaw, K., Bełtowska, K., Makara-Studzińska, M. (2008). Reakcje emocjonalne opiekunów z demencją – potrzeba pomocy społecznej. Przegląd Lekarski, 65 (6), 304–307.
13.Jaworski, M. (2010). Łagodzenie objawów poznawczych poprzez stosowanie odpowiedniej diety u osób z chorobą Alzheimera, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 5 (3–4).
14.Kaliszan, R., Macur, K. (2010). Na tropie środków przydatnych w terapii lub profilaktyce choroby Alzheimera. Forum Medycyny Rodziny, 4 (1).
15.Kiejna, A., Pacan, P., Trypka, E., Sobów, T., Parnowski, T., Kłoszewska, I., Bidzan, L., Borzym, A., Antoniak, D., Cieślak, U., Paszkowska, E., Jarema, M. (2008). Standardy leczenia otępień. Psychogeriatria Polska, 5 (2).
16.Krzemińska, S. (2011). Morwa biała-niedoceniony skarb. Świat Farmacji, 6.
17.Kubis, A.M., Janusz, M. (2008). Choroba Alzheimera – nowe możliwości terapeutyczne oraz stosowane modele eksperymentalne. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 62.
18.Kwieciński, H. (2010). Nowości w diagnostyce i terapii schorzeń neurologicznych. Przewodnik Lekarza, 4.
19.Leszek, J. (2013). Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimera, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 3–4.
20.Ling, S., Zhou, J., Rudd, J.A., Hu, Z., Fang, M. (2011). The Recent Updates of Therapeutic Approaches Against Ab for the Treatment of Alzheimer’s Disease. The Anatomical Record, 294.
21.Liśkiewicz, A., Jędrzejowska-Szypułka, H., Lewin-Kowalik, J. (2012). Characteristics of ketogenic diet and its therapeutic properties in central nervous system disorders. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 66 (6).
22.Meng, L., Xinjian, Y., Jinsong, R., Konggang, Q., Xiaogang, Q. (2012). Using Graphene Oxide High Near-Infrared Absorbance for Photothermal Treatment of Alzheimer`s Disease. Advanced Materials, 24 (13).
23.National Institute of Aging, Effect of Aerobic Exercise on Pathophysiology of PreClinical Alzheimer’s Disease, ClinicalTrials.gov ID:NCT02000583. Retrieved from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02000583.
24.National Institute of Aging, The Cognitive Benefits of Interactive Mental and Physical Exercise for Mild Cognitive Impairment (MCI), ClinicalTrials.gov ID:NCT02237560. Retrieved from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT02237560.
25.Niechwiadowicz, T., Klimczyk, A. (2010). Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa geriatrycznego. Wrocław: Continuo.
26.Ożarkowski, M., Mikołajczak, P., Bobkiewicz-Kozłowska, T., Kujawski, R., Mrozikiewicz P. (2009). Neuroaktywne związki roślin leczniczych rodziny Lamiaceae wykazujące potencjalne korzystne działanie w leczeniu choroby Alzheimera. Herba Polonica, 55 (4).
27.Pąchalska, M., Bidzan, L., Pufal, A., Bidzan, M., Łukaszewska, B. (2009). Dynamika zaburzeń zachowania w otępieniu typu Alzheimera. PsyhoGeriatria Polska, 6 (2), 43–58.
28.Pinnen, F., Sozio, P., Cacciatore, I., Cornacchia, C., Mollica, A., Iannitelli, A., D’Aurizio, E., Cataldi, A., Zara, S., Nasuti, C., Di Stefano, A. (2011). Ibuprofen and Glutathione Conjugate as Potential Therapeutic Agent for Treating Alzheimer`s Disease. Archiv der Pharmazie – Chemistry in Life Sciences, 11.
29.Ponichtera-Kasprzykowska, M., Pękala, K., Sobów, T. (2013). Niefarmakologiczne strategie postępowania w zaburzeniach zachowania towarzyszących otępieniu. Aktualności Neurologiczne, 13 (4).
30.Savage, M.J., Gingrich, D.E. (2009). Advances in the Development of Kinase Inhibitor Therapeutic for Alzheimer`s Disease. Drug Development Research, 70.
31.Seeman, P., Seeman, N. (2011). Alzheimer’s Disease: b-Amyloid Plaque Formation in Human Brain. Synapse, 65
32.Sobów, T. (2014). Memantyna w łagodnych zaburzeniach poznawczych i otępieniu alzheimerowskim o nasileniu lekkim: przesłanki teoretyczne, badania kliniczne i rekomendacje stosowane. Aktualności Neurologiczne, 14 (1).
33.Szwed, A., Miłowska, K. (2012). Rola białek w chorobach neurodegeneracyjnych. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 66.
34.Tęgowska, E., Wosińska, A. (2011). Rola nauk biologicznych w zrozumieniu genezy i nowego podejścia terapeutycznego do choroby Alzheimera. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 65.
35.Tendera, K., Kruk, M., Biała, G. (2010). Alzheimer disease: causes, symptoms and pharmacotherapy. Annales UMCS, Sectio DDD, Pharmacia, XXIII (3), 13.
36.Tkaczyk, M., Florek, E., Piekoszewski, W. (2012). Marihuana i kanabinoidy jako leki. Przegląd Lekarski, 69 (10).
37.Walden-Gałuszko, K., Gaworska-Krzemińska, A. (2012). Opieka paliatywna. Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner.