Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-18
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej
(Evaluation of the stability of investment results obtained by socially responsible funds with the use of selected relative efficiency measures)

Authors: Paweł Jamróz
Uniwersytet w Białymstoku
Keywords: socially responsible investments mutual funds measures of effectiveness
Year of publication:2017
Page range:10 (221-230)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of this paper is to analyse the stability of investment results obtained by socially responsible funds in Poland with the use of selected relative efficiency measures. Design/Methodology/approach – Rankings of investment funds depend on the effectiveness measures chosen for the comparisons of funds – however irrespective of the measures chosen there seem to be a lack of long-term leaders in those rankings. For that reason this study aims to measure the stability of selected ethical funds with the use of the following indicators: modified Sharpe’s ratio, Sortino’s ratio, and the information ratio. The study has been carried out on the investment results of five selected socially responsible funds that were active as of the end of 2015. The study period has been divided into: two-year, three-year, and six-year sub-periods, with rankings created for each sub-period. The stability of results was measured with the use of Spearman's rank correlation coefficient. Findings – The obtained results allow to conclude that: a significant tendency for maintaining the ranking positions by the analysed funds can be observed for the two-year and three-year periods. Originality/value – To the best of the authors knowledge, this article is one of the first studies in Poland to formulate rankings of socially responsible funds with the use of relative efficiency measures, and to measure the stability of investment results obtained by those funds.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borowski, K. (2014). Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych. Warszawa: Difin.
2.Czerwińska, T. (2009). Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych. Wiadomości Ubezpieczeniowe. 3, 11-27.
3.European SRI Study 2014, plik http://www.eurosif.org/publication/view/european-sri-study-2014/ (data pobrania 30.07.2016).
4.Global Investment Performance Standards (GIPS) Handbook 2012, plik pdf http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2012.n4.full (data pobrania 30.09.2016).
5.Global Sustainable Investment Review 2014, plik pdf http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf (data pobrania 31.07.2016).
6.Jamróz, P. (2014). Badanie efektywności zarządzających funduszami społecznie odpowiedzialnymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 811, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 36 tom 2, 273-285.
7.Jamróz, P. (2016). The Effect of New Socially Responsible Investment Funds in Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 4 (82/2), 495-506.
8.Jedynak, T. (2016). Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 2(950), 23-40.
9.Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2015). Badanie stabilności wyników funduszy inwestycyjnych przy użyciu miar efektywności opartych na współczynniku Sharpe’a. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, 221-231.
10.Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Difin.
11.Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business. 39 (1), 119-138.
12.Sharpe, W. F. (1994). The Sharpe Ratio. Journal of Portfolio Management. 21 (1), 49-58.
13.Sortino, F. A., Price, L. (1994). Performance Measurement in a Downside Risk Framework. Journal of Investing. 6 (3), 59-64.
14.Stańczak-Strumiłło, K. (2013). Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych. Zarządzanie i Finanse. 2(6), 474-488.
15.Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.