Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość
(Organization of learning objects in distance learning systems)

Authors: Krzysztof Hauke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: learning object distance learning knowledge management
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (675-684)

Abstract

Distance learning has become the basis for the functioning of the information society. Without it, it is difficult today to imagine the process of education. If, in addition, we will have to deal with education at managerial level should be aware of the rapid depreciation of knowledge. The effectiveness of distance learning can be improved by using learning objects. Learning objects allow for quick adaptation to the changing environment due to space and time. This article will discuss the organization of learning objects in the distance learning systems.
Download file

Article file

Bibliography

1.Hauke K., Owoc M., Gładysz T. (2005), Systemy zarządzania materiałem edukacyjnym w procesie nauczania na odległość, w: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
2.Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
3.Trajer J., Paszek A., Iwan S. (2012), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
4.http://www.itpedia.pl/index.php/E-learning (2015).
5.http://www.itpedia.pl/index.php/Grafika:E-lear_5.jpg (2015).
6.http://www.itpedia.pl/index.php/Grafika:E-lear_6.jpg (2015).