Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej
(Processing model in cloud computing in public administration unit)

Authors: Krzysztof Hauke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Informatyki Ekonomicznej, Katedra Systemów Inteligencji Biznesowej
Keywords: cloud computing public administration
Year of publication:2016
Page range:16 (121-136)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Cloud computing is a computing model that is very multiple recipients. A year ago, it aroused fears most of all from the point of safety. However, raising awareness of cloud computing has convinced many users to its use in different areas of our operations. Individuals use cloud computing for many years via e-mail. Many institutions in the public administration is beginning to understand the concept of cloud computing. However, you may notice the lack of the concept of how comprehensively implement cloud computing in this sector. The paper will be presented model of cloud computing in the public administration.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cooter M. (2014), Ultimate Guide to Cloud Computing, London: Dennis Publishing.
2.Hauke K. (2013), Badania studyjne Cloud Computing, w: Wiedza i technologie informacyjne. Nowe trendy badań i aplikacji, red. D. Jelonek, T. Turek, s. 190–203, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej – Wydział Zarządzania.
3.Hauke K. (2014), Bezpieczeństwo przetwarzania danych w technologii Cloud Computing w administracji publicznej, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, s. 58–65, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
4.Hauke K., Owoc M.L. (2010), Modele rozpowszechniania Cloud Computingu w organizacjach, w: Systemy informacyjne zarządzania, red. J. Korczak, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, s. 364–374, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
5.Kavis M.J. (2014), Architecturing the Cloud, Hoboken: Wiley.
6.Marinescu D.C. (2013), Cloud Computing – Theory and Practice, Waltham: Morgan Kaufman.
7.Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Gliwice: Helion.
8.Mell P., Grance T. (2011), The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology – U.S. Department of Commerce, Gaithersburg.
9.www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Chmura-obliczeniowa-w-administracji-publicznej.pdf [dostęp 15.01.2016].