Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wykorzystywanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
2. Korzyści wdrożenia cloud computing dla organizacji w ocenie użytkowników
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
3. Metoda doboru infrastruktury IT na przykładzie laboratorium uczelni wyższej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
4. Współczesne aspekty zarządzania w chmurach komputerowych i biblioteki infrastruktury technologii informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
5. Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
6. Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
7. Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
8. Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
9. Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
10. Cloud computing w zarządzaniu organizacją
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
11. The cloud computing technology for future digital transport in Europe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
12. Rozwiązania cloud computing w logistyce - stan obecny i tendencje rozwojowe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
13. Chmura obliczeniowa - możliwości wdrożenia w kontekście użycia popularnych platform
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
14. Wyzwania bezpieczeństwa danych i usług w modelu cloud computing
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
15. MODEL SYNCHRONIZACJI DANYCH SYSTEMÓW MOBILNYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG CLOUD COMPUTING
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
16. Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
17. Model perspektywicznego systemu e-VAT jako usługi społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Go to
18. Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
19. Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page