Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-24
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 55 2019
Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie
(The essence and meaning of creativity for students in the field of management)

Authors: Joanna Ziomek ORCID
Politechnika Poznańska

Michał Trziszka
Politechnika Poznańska

Roman Tylżanowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: creativity creative attitudes innovations students millennials cloud computing
Year of publication:2019
Page range:10 (271-280)
Klasyfikacja JEL: O15 O30 M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Management students are potential candidates for future managers in not only Polish companies. They are so-called Generation Z. In developing societies key competencies in enterprises have significantly changed, with creativity being presently one of the leading assets. Creativity should prove one of the most important competencies among future managers. This article presents research into the creative attitudes and creativity of management students at Polish universities based on the KANH questionnaire and exercises on SMART by LEGO EDUCATION® sets. It also aims to answer the question whether modern tools can be used to research creativity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badzińska, E. (2011). Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Bartkowiak, G., Krugiełka, A. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze zatrudnienia. Gniezno: Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
3.Czernichowska, K. (2015). Praca w Google. Etat dostaną tylko wybrańcy. Pobrano z: http:// www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/miejsca-pracy/praca
4.w-google-etat-dostana- -tylko-wybrancy (2.10.2018).
5.ERP24.pl (2018). 5 kluczowych systemów Big Data na świecie. Pobrano z: http://www.erp24. pl/rynek-it-swiat/5-kluczowych-systemow-big-data-na
6.swiecie.html (15.10.2018).
7.Green, A. (2004). Kreatywność w public relations. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Haponiuk, M. (2013). X, Y, Z: sztafeta pokoleń na rynku pracy. Pobrano z: http://www.in-stytutobywatelski.pl/16154/blogi/co-z-ta-praca/xyz-sztafeta
9.pokolen-na-rynku-pracy (15.01.2019).
10.IPMA (2018). Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne. Pobrano z: https://ipma-student.pl/mod/book/view.php?id=44&chapterid=71
11.(12.10.2018).
12.Nalaskowski, A. (1994). Przeciwko edukacji sentymentalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
13.Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
14.Popek, S. (2000). Kwestionariusz twórczego zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
15.Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 10, 173–187.
16.Solska, J. (2009). Raport: Pokolenie Y na rynku pracy. Pobrano z: http://www.polityka.pl/ty-godnikpolityka/rynek/270628,1,raport-pokolenie-y-na-rynku
17.pracy.read (15.01.2019).
18.Trziszka, M. (2017). Identyfikacja atutów zastosowania przetwarzania w chmurze przez małe firmy. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja
19.i Zarządzanie, 74, 259–269.
20.Uchwała (2013). Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia
21.Fala Nowoczesności, Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej.
22.Ziomek, J. (2013). Studenci Politechniki Poznańskiej jako potencjalni klienci szkoleń w formule distance learning. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
23.Szczecińskiego, 763. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 691–700.