Search

Result: Found records: 62.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU ZAGROŻENIEM DLA ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
2. W KWESTII PROBLEMÓW Z POMIAREM INNOWACYJNOŚCI GOSPODAREK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
3. INNOWACJE SPOŁECZNE A KAPITAŁ SPOŁECZNY W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
4. PROBLEMY ROZWOJU INTELIGENTNYCH MIAST W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
5. The use of consumer voice in the process of service innovation creation
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
6. The impact of diversification of regional economic conditions on the economic efficiency of intermodal transport in Europe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
7. Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
8. Innowacje w bankowości komercyjnej – ujęcie marketingowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
9. Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
10. Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
11. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
12. Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
13. Wpływ zasobów ludzkich dla nauki i techniki na aktywność innowacyjną regionów państw „Nowej 13”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
14. Wpływ kreatywności pracowników na zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach w świetle wywiadów z młodymi menedżerami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
15. Innowacyjne rozwiązania w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych i biomasy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
16. Strategie innowacyjne w zrównoważonym rozwoju państw w regionie Morza Bałtyckiego. Studium przypadku - model szwedzki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
17. Rosnące znaczenie współdzielenia we współczesnej gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
18. Bezpieczeństwo danych osobowych a ryzyko korzystania z publicznej chmury obliczeniowej na przykładzie Microsoft Office 365
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
19. Zagrożenia typu Distributed Denial of Service jako przykład ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
20. Nakłady na badania i rozwój w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
21. Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
22. Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
23. Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
24. Czynniki sprzyjające ekoinnowacjom w przedsiębiorstwach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
25. Innowacyjność organizacji - istota i pomiar
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
26. Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
27. Zaufanie w sieciach B+R ‒ perspektywa neuromarketingu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
28. Innowacje produktowe w przedsiębiorstwach wyrobów czekoladowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
29. Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
30. Categories of knowledge in innovative organisation processes
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
31. Knowledge management in a modern organisation
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
32. Innowacje otwarte w MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
33. Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych w organizacji produkcji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
34. Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne: czy POIG coś pomógł?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
35. Regionalny rozkład determinant innowacyjności a jej stan na poziomie państwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
36. Wpływ współpracy na aktywność innowacyjną MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
37. Znaczenie powiązań międzyorganizacyjnych dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczno-empiryczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
38. Rola internetu we współczesnej gospodarce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
39. Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
40. Analiza funkcjonowania niskobudżetowych pasażerskich przewoźników lotniczych w Europie jako przykład innowacji zarządzania
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
41. The importance of creativity as the core competence of employees in the selected enterprises in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
42. The Urban Language (Urbslingua) ‒ Phenomenological Method
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
43. From Reactive to Predictive Services: the Internet of Things (IoT) Enabled Product Service Systems (PSS) of Innovative and Sustainable Business Model
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
44. Innowacyjność gospodarki w świetle krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2004–2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
45. Wpływ ICT na wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2016
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
46. Marketing online następcą marketingu tradycyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
47. Wykorzystanie modelu otwartych innowacji na przykładzie współpracy ze start-upami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
48. Ład korporacyjny a innowacyjność podmiotów gospodarczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
49. Innowacyjność Polski w latach 2011–2015. Znaczenie i bariery
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
50. User experience research and development of knowledge in the field of human-computer interaction
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
51. Podejście procesowe do zarządzania organizacją inteligentną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
52. Financing innovations by venture capital funds as a determinant of innovativeness of economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
53. Activities of local government at stimulating innovativeness in the learning region – study of Lesser Poland voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
54. ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W PODNOSZENIU INNOWACYJNOŚCI ŁOTEWSKIEJ GOSPODARKI
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
55. TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY ASPEKT PRZEŁADUNKU WYSOKOTEMPERATUROWEJ SMOŁY WĘGLOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X NA TERENIE PORTU MORSKIEGO SZCZECIN
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
56. Assessment of the possibility of tourism development in Białowieża Forest after the spruce bark beetle outbreak
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
57. Crowdfunding in the collaborative economy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
58. Social financing – capital for projects of the example of crowdfunding platforms in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
59. Innovation and internationalization of companies: a theory and practise
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
60. Polityka innowacyjna w Polsce – wykorzystanie ulg podatkowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
61. Strategie innowacyjne we współczesnych organizacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
62. Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page