Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
W KWESTII PROBLEMÓW Z POMIAREM INNOWACYJNOŚCI GOSPODAREK
(Problems with the measurement of innovativeness of the economies)

Authors: Joanna Staśkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: innovativeness of the economy R&D patents human capital
Year of publication:2016
Page range:12 (157-168)
Klasyfikacja JEL: O30 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this paper is to present and evaluate selected measures of innovativeness of the economy. The first part presents selected simple indicators while the second part focuses on synthetic indicators including the attempt to evaluate the listed measures of innovativeness. It indicates that simple measures are easy to interpret but show only one dimension of innovation eg. in the field of R&D funding, patents or human capital. On the other hand synthetic meters show the complex innovativeness of the economies but the drawback is the large aggregation of data.
Download file

Article file

Bibliography

1.Europejski Urząd Patentowy, http://epo.org.
2.Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat.
3.Geodecki, T. (2008). Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji. Zarządzanie Publiczne, nr 3(5), 27–50.
4.Hoareau, C., Ritzen, J., Marconi, G. (2012). The State of University Policy for Progress in Europe. UNU-MERIT, http://www.merit.unu.edu/publications/uploads/1354635371.pdf .
5.Innovation Union Scoreboard 2015, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm.
6.Main Science and Technology Indicators 2015 OECD, www.stats.oecd.org.
7.Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa – Kraków 2012, 153–168.
8.Pangsy-Kania, S. (2007). Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 57.
9.Stern, S., Porter M., Furman, J. (2000). The determinants of National Capacity. Working Paper, No 7876. , Cambridge: National Bureau of Economics Research , 1.
10.The Global Innovation Index 2015 Effective Innovation Policies for Development. INSTEAD, Geneva 2016. https://www.globalinnovationindex.org.