Search

Result: Found records: 38.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
2. Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
4. Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
5. Human capital network in the e-economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
6. Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
7. ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW ŚWIATA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
8. PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU ZAGROŻENIEM DLA ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
9. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
10. KREOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW ORAZ KULTUROWEJ BAZY PRZYCIĄGANIA TALENTÓW DO ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
11. TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO A ZAANGAŻOWANIE KADRY W SZPITALACH PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
12. W KWESTII PROBLEMÓW Z POMIAREM INNOWACYJNOŚCI GOSPODAREK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
13. Kapitał intelektualny a zarządzanie przedsiębiorstwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
14. Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
15. Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionów Polski. Case study: makroregion północny, północno-zachodni i południowo-zachodni
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
16. Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
17. Potencjał kapitału ludzkiego Pomorza Zachodniego. Analiza przestrzenna
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
18. Relational capital in the context of internationalization
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
19. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
20. Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Typologia powiatów
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
21. Wpływ turystyki zdrowotnej na kapitał ludzki. Wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
22. Wpływ polityki Unii Europejskiej na kierunki zmian w polskim systemie edukacji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
23. The Systematics of Intellectual Capital (a discussion of current concepts)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
24. Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Go to
25. Warunki rozwojowe Szczecina w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Go to
26. Aktywa ogółem a zarządzanie zasobami ludzkimi w spółdzielniach mleczarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
27. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w kontekście zarządzania ryzykiem w administracji publicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
28. Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
29. Percepcja wartości własnego kapitału ludzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
30. Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego w dobie gospodarki wiedzy na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
31. Klasyfikacja współczesnych metod działań pionów HR w zarządzaniu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
32. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
33. Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego?
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
34. Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
35. Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
36. Universities’ social responsibility vs. graduates’ human capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
37. The role of the education system in the development of human capital in the hospitality industry in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
38. Human capital as a essentials element of intellectual capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page