Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Klasyfikacja współczesnych metod działań pionów HR w zarządzaniu
(Identification of contemporary trends in human capital management by the prism of HR (human resources) works)

Authors: Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński

Henryk Wojtaszek
Politechnika Częstochowska
Keywords: human capital human resources departments enterprises
Year of publication:2018
Page range:11 (55-65)
Klasyfikacja JEL: A13 D90 E24 J24 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The changes taking place both in the economy and in society require a new look at basic productive resources, in particular human resources, which in the knowledge-based economy have acquired a key meaning. Nowadays, human capital has become as essential factor stimulating socio-economic development. The article characterizes the basic components of human capital based on the literature of the subject. While, based on surveys (own and secondary), current trends in human capital management have been classified through the prism of activity in enterprises of HR departments.
Download file

Article file

Bibliography

1.Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Becker, G.S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.
3.Berłowski, P. (2015). Czy HR-owcy obawiają się pokolenia Z? Personel i Zarządzanie, 6, 14–18.
4.Bochniarz, P., Gugała, K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Poltext.
5.Daniecki, W. (2014). Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników. Psychologiczno-organizacyjne doradztwo dla firm. Warszawa: Difin.
6.Deloitte (2017). Raport: Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2017.html. (15.01.2018).
7.Depta, A., Wojtaszek, H. (2015). Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacji. Marketing i Rynek, 5, 87–96.
8.Fitz-Enz, J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
9.Fraumeni, B.M. (2011). Human Capital Accounts: Choice of Rates and Construction of Volume Indices. National Bureau of Economic Research. Working Paper no. 16895.
10.Juchnowicz, M. (2014). Satysfakcja zawodowa pracowników – kreator kapitału ludzkiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Kawka, T. (2004). Identyfikacja kapitału ludzkiego za pomocą wartościowania kompetencji. W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości (s. 65–72). Warszawa: Poltext.
12.Kotarski, H. (2013). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
13.Kunasz, M. (2004). Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej. W: A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: Szanse i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
14.Pobrane z: http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/1218/original/Kunasz-Szczecin.pdf?1315300874 (15.03.2018).
15.Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 3 (39), 307–320.
16.McKenna, E., Beech, N. (1999). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Felberg.
17.Miciuła, I. (2012). Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach zrównoważonego rozwoju warunkiem poprawy jakości życia społecznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 243, 4–14.
18.Miciuła, I., Miciuła, K. (2015a). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 858. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 269–280.
19.Miciuła, I., Miciuła, K. (2015b). Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 863. Studia Informatica, 36, 51–63.
20.Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of Political Economy, 4 (66), 281–302.
21.OECD (2011). The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital. OECD Publishing.
22.Podmoroff, D. (2014). 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer.
23.Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N.C. (1997). Intellectual Capital – Navigating in the New Business Landscape. Palgrave Macmillan UK.
24.Samul, J. (2013). Pojęcie kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 96, 193–204.
25.Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, 1 (51), 1–17.
26.Smith, A. (2007, pierwsze wydanie 1776). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.