Search

Result: Found records: 34.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki jako potencjał innowacyjny gospodarek – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW ŚWIATA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
3. KREOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW ORAZ KULTUROWEJ BAZY PRZYCIĄGANIA TALENTÓW DO ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
4. STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W RELACJI DO PROCESU ADAPTACJI STRUKTURY ZATRUDNIENIA W REGIONACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
5. Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
6. Wpływ kreatywności pracowników na zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach w świetle wywiadów z młodymi menedżerami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
7. Case study jako akcelerator transmisji wiedzy i rozwoju gospodarek opartych na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
8. Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
9. Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
10. Kreowanie wizerunku pracodawcy jako istotne narzędzie wpływające na kwestie zatrudnienia w organizacji
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
11. Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
12. Inwestycja w rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży - studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
13. Specyfika organizowania castingu w procesie selekcji artystów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
14. Wpływ systemu zarządzania kapitałem ludzkim i kultury organizacyjnej na behawioralne wyniki pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
15. Ekosystemy – nieskończone zasoby oparte na kapitale ludzkim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
16. Ewolucja modelu HR Business Partner
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
17. Wpływ form motywowania na pobudzanie zaangażowania pracowników – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
18. Klasyfikacja współczesnych metod działań pionów HR w zarządzaniu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
19. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową we współczesnych organizacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
20. Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
21. Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
22. Czynniki sprzyjające aktywności i bierności zawodowej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
23. Stan zmotywowania pracowników na podstawie funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych i oceny miejsca pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
24. Wymiary rozwoju służb personalnych w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
25. Aspiracje edukacyjne Polaków w latach 2010–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
26. Analiza czynników rozwoju kariery sportowej na przykładzie zawodników wysokiej klasy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
27. Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
28. Managing talented employees
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
29. Children’s economic education – are we educate e-leaders?
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
30. LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
31. Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
32. Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
33. Rethinking Tourism Education in Georgia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
34. How to Realize Diversity in the Workplace? The Business Model Point of View
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
Page