Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Ewolucja modelu HR Business Partner
(HR Business Partner Model Evolution)

Authors: Katarzyna Chudzińska
Uniwersytet Łódzki , Wydział Zarządzania i Organizacji
Keywords: HR Business Partner Urlich’s Model HR efficiency
Year of publication:2018
Page range:11 (9-19)
Klasyfikacja JEL: J24 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article shows that the HR Business Partner model, with its classically defined four roles, should not be commonly used as effective. Literature review and analysis of research carried out by Ulrich in 1987–2016 prove that the model has evolved over time and has become updated. The reports of consulting companies were verified, which shows that such a direction of development of HR departments is only partially noticed by advisors and consultants.
Download file

Article file

Bibliography

1.#Trendy HR_2017 (2017). Pobrane z: http://www.hrnews.pl/Trendy-HR-2017.aspx (15.12.2017).
2.11 przykazań Evidence Based HR, 23.02.2016. Pobrane z: https://rynekpracy.pl/artykuly/11-przykazan-evidence-based-hr (15.12.2017).
3.Berłowski, P. (2016). HR biznes partnering w praktyce firm Warbud i BNP Paribas Lease Group. Personel i Zarządzanie, 12, 28–31.
4.Cewińska, J. (2015). Menedżer personalny w świetle koncepcji HR Business Partner. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 283, 80–87.
5.Filipowicz, G. (2016a). HR Business Partner: koncepcja i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Filipowicz, G. (2016b). (Nie)rzeczywisty partner: czy HRBP faktycznie przyczyniają się do realizacji celów biznesowych firm? Personel i Zarządzanie, 12, 18–22.
7.Galang, M.C., Osman, I. (2016). HR managers in five countries: what do they do and why does it matter? The International Journal of Human Resource Management, 27 (13), 1341–1372.
8.HR Biznes Trendy Raport na 2016 (2016). Pobrane z: http://www.hrtec.pl/hrtrends (15.12.2017).
9.HRCS Round 7 Creating HR Value from the Outside-In. (2016). Pobrane z: https://rbl.net/ s3/?rblip/HRCS/pdf/hrcs-7-report.pdf (15.12.2017).
10.Kopijer, P., Filipowicz, G. (2016). Porównaj się z najlepszymi: efektywność procesów HR biznes partneringu w polskich firmach. Personel i Zarządzanie, 12, 24–27.
11.Mcdonnell, L., Sikander, A. (2017). Skills and competencies for the contemporary human resource practitioner: a synthesis of academic, industry and employers’ perspectives. The Journal of Developing Areas, 51 (1), 83–101.
12.Podsumowanie badania struktur HR Biznes Partners (2013). Pobrane z: http://www.hrmpartners.pl/publikacje/raporty/2014/03/10/podsumowanie-badania-struktur-hr-biznes-partners (15.12.2017).
13.Prognoza HR 2016: Koniec rynku pracodawcy? Raport z badania (2015). Pobrane z: http:// www.hrmpartners.pl/docs/raporty/raport-z-badania-prognoza-hr-2016-hrm-partners. pdf (15.12.2017).
14.Reilly, P.A., Williams, T., Wacowska, K. (2012). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: rozwijanie potencjału organizacji dzięki działowi personalnemu. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
15.Samul, J. (2014). Funkcje działu personalnego a szacowanie wartości kapitału ludzkiego firmy. Ekonomia i Zarządzanie, 2, 97–107.
16.Sierociński, P. (2016). Jakie wyzwania i priorytety mają przed sobą firmy i działy HR w 2016 roku? Personel i Zarządzanie, 1, 16–20.
17.Trendy HR 2017: Zmiana zasad w erze cyfryzacji (2017). Pobrane z: https://www2.deloitte. com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2017.html (15.12.2017).
18.Ulrich, D. (1997). Human resource champions: The next agenda for adding value and delivering results. Boston, MA: Harvard Business School Press.
19.Ulrich D., Allen J., Brockbank W., Younger J., Nyman M. (2010). Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów. Warszawa: Wolters Kluwer.
20.Ulrich, D., Brockbank, W. (2005). The HR value proposition. Boston, MA: Harvard Business School Press.
21.Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Younger, J. (2007). Human resource competencies: Responding to increased expectations. Employment Relations Today, 34 (3), 1–12.
22.Ulrich, D., Dulebohn, J.H. (2015). Are we there yet? What’s next for HR? Human Resource Management Review, 25, 188–204.
23.Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., Ulrich, M.D. (2013). The State of the HR Profession. Human Resource Management, 52 (3), 457–471.