Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-31
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Wpływ kreatywności pracowników na zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach w świetle wywiadów z młodymi menedżerami
(Impact of employees' creativity in innovation enterprises in the light of interviews with young entrepreneurs)

Authors: Joanna Ziomek
Politechnika Poznańska
Keywords: creativity employment innovation manager conditions for creative activities
Year of publication:2017
Page range:10 (381-390)
Klasyfikacja JEL: O15 O30 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents issues concerning the impact of employee creativity connected with opportunities of their employment by young entrepreneurs. This article aims to answer parts: theoretical and research. In the theoretical part the concepts related to creativity are described as well as the conditions that affect the ability of creative work in enterprises are listed. In the research part the results of interviews about creativity were shown. They were carried out among young managers and owners of companies from Wielkopolska region.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrew, J.P., Sirkin, H.L., Butman, J. (2008). Od pomysłu do zysku. Jak zebrać owoce innowacji. Lekcje z Microsoft, Apple, Concorde i innych innowacyjnych firm. Warszawa: MT Biznes.
2.Csikszentmihalyi, M. (1997). Kreativität. Stuttgart: Klett-Cotta.
3.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2013). Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Green, A. (2004). Kreatywność w public relations. Warszawa: PWE.
5.Haponiuk, M (2013). X, Y, Z: sztafeta pokoleń na rynku pracy. Pobrano z: http://www.instytutobywatelski.pl/16154/blogi/co-z-ta-praca/xyz-sztafeta-pokolen-na-rynku-pracy.
6.Krugiełka, A., Bartkowiak, G., Ziomek, J. (2016). Untapped potential as a result of the dismissal of key knowledge workers 65 plus. ASM’s International E-Journal on ‘Ongoing Research in Management & IT’ General Management, 2, 15–26.
7.Nalaskowski, A. (1994). Przeciwko edukacji sentymentalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
8.Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
9.Pietraszkiewicz, F. (2016). Jak wprowadzić innowacyjność do dna twojej firmy. Pobrano z: http://jaklaczyckropki.pl/2016/06/21/jak-wprowadzic-innowacyjnosc-do-dna-twojej-firmy.
10.Popek, S. (2000). Kwestionariusz twórczego zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
11.Solska, J. (2009). Młodość idzie w klapkach. Pobrano z: http://www.polityka.pl/tygodnik polityka/rynek/270628,1,raport-pokolenie-y-na-rynku-pracy.read.
12.Szopiński, T. (2013). Kreatywność i jej znaczenie w biznesie. W: A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu (s. 91–105). Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Edu-Libri.
13.Trippner-Hrabi, J., Stroińska, E. (2015). Charakterystyka organizacji zespołów wiedzy – ujęcie teoretyczne. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39 (3), 209–218.
14.Wong, S., Pang, L. (2003). Motivators to creativity in the hotel industry-perspectives of managers and supervisors. Tourism Management, 24, 551–559.
15.Ziomek, J. (2013). Studenci Politechniki Poznańskiej jako potencjalni klienci szkoleń w formule distance learning. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 763. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 691–700.