Search

Result: Found records: 252 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
3. The Innovation System of a Tourist Enterprise – a Model Approach
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
4. The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
5. The Sustainable Management of Tourism as Part of the Innovative Region Management. Based on the Europan Tourism Indicators System for Sustainable Destinations
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
6. E-produkt w nowoczesnej firmie
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
7. Innowacje marketingowe na rynku usług pocztowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
8. Rozwój internetowych zakupów grupowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
9. Opinie menedżerów na temat barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
10. Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
11. Koncepcje wdrażania innowacji marketingowych na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP w województwie zachodniopomorskim
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
12. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki jako potencjał innowacyjny gospodarek – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
13. Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie marketingu mobilnego na rynku żywności
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
14. Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
15. Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
16. Interakcje w przestrzeni – nowe trendy w animacji turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
17. Introduction to innovation research in health and wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
18. Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
19. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
20. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
21. CSR and Innovativeness of the Organisation
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
22. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
23. Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
24. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
25. Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach (analiza porównawcza)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
26. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
27. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
28. Fundusz Kapitału Zalążkowego w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
29. Krzysztof B. Matusiak – organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
30. Innowacje w transporcie – na przykładzie badań w sektorze transportowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
31. Innowacyjność a proces rozwoju więzi partnerskich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
32. Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
33. Polityka innowacyjna i funkcjonowanie centrów badawczo-rozwojowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
34. Innowacje rynku usług w redefinicji działalności usługowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
35. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług według poziomu zaangażowanej wiedzy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
36. Wybrane aspekty polskich przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego w latach 2008–2014
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
37. Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
38. Koncepcja Living Lab we wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacjach – przykład scoutingu wiedzy w Uniwersytecie Łódzkim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
39. Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
40. Źródła, ograniczenia i efekty aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu w małych innowacyjnych firmach w regionie dolnośląskim w latach 2010–2012
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
41. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
42. Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
43. Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
44. Współczesne trendy społeczno-gospodarcze a kierunki rozwoju innowacji i zarządzania innowacjami
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
45. Internet rzeczy – innowacyjne narzędzie dla firm
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
46. Analiza wpływu innowacyjnego narzędzia na wspomaganie działalności firm z branży FMCG na rynku polskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
47. Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT – założenia modelu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
48. Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
49. Centra innowacji uniwersytetu Otago
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
50. Responsible innovation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
51. Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
52. KONSUMPCJA KOLABORATYWNA A ROZWÓJ GOSPODARCZY– PERSPEKTYWA MAKRO I PERSPEKTYWA PRZEDSIEBIORSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
53. CROWDSOURCING I CROWDFUNDING W KREOWANIU INNOWACJI W KONSUMPCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
54. CROWDSOURCING JAKO FORMA WDRAŻANIA INNOWACJI W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
55. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
56. The open innovation process in SPA & wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
57. Proinnovative Regionalentwicklung in Polen
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
58. POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC INNOWACJI PRODUKTOWYCH NA RYNKU KOSMETYCZNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
59. POLITYKA INNOWACYJNA WE WłOSZECH – WSTĘPNE ROZWAŻANIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
60. MODEL POCZWÓRNEJ HELISY JAKO NARZĘDZIE WDRAŻANIA STRATEGII INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
61. INNOWACJE SPOŁECZNE A KAPITAŁ SPOŁECZNY W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
62. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
63. Innovative Approach for Tourism Enterprise in Albania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
64. Process of creation social innovation as a example of innovation in services according to the case of Culture and Creative Industries Incubator in Szczecin
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
65. The use of consumer voice in the process of service innovation creation
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
66. Modyfikacje zwrotu podbijać komuś bębenka we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Go to
67. Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
68. Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
69. The airline industry in 2050
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
70. Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
71. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
72. Non-technological innovation creation process in the creative sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
73. Innowacje w bankowości komercyjnej – ujęcie marketingowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
74. Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
75. Źródła informacji dla innowacji w sektorze usług
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
76. Innowacje na rynku przypraw i produktów przyprawowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
77. Ocena innowacyjności sektorów polskiej gospodarki
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
78. Umiejętności i kwalifikacje pracowników jako potencjał innowacyjności gospodarek
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
79. DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
80. WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWANIA SIECI WSPARCIA INNOWACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
81. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
82. Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
83. Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
84. Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
85. Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
86. Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
87. Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
88. Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
89. Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
90. Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
91. Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
92. Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
93. Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
94. Potencjał rozwojowy regionu a działalność innowacyjna przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
95. Wielowymiarowa analiza potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw kluczowych sektorów w województwie lubuskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
96. Innowacyjny projekt eksploatacyjny wykorzystania wód balneologicznych – projekt partnerstwa publiczno-prywatnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
97. Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
98. Organizacja i działalność merytoryczna innowacji edukacyjnych wprowadzanych w szkolnictwie wyższym na przykładzie Big-bandu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza WPA w Kaliszu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
99. Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
100. Istota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
Page