Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej
(Design thinking in the creation of innovativeness and technology entrepreneurship)

Authors: Zbigniew Chyba
Politechnika Warszawska
Keywords: Design Thinking innovation technology entrepreneurship
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (95-106)
Klasyfikacja JEL: O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In this article the idea of Design Thinking and its influence on innovation growth and technology entrepreneurship was presented. Firstly, the main parts of mentioned idea and their importance for organizational growth was discussed. Moreover, Design Thinking enables the development of enterprises’ technology entrepreneurship, which is essential in the context of global market challenges. Finally, the relationship between technology entrepreneurship and the parts of Design Thinking and the main conclusions were evaluated.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brown, T. (2013). Zmiana przez design. Jak Design Thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność. Kraków: Wydawnictwo Libron.
2.Chyba, Z. (2015). Przedsiębiorczość technologiczna warunkiem kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw. W: A. Jaki, M. Kowalik (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji (s. 87–96). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3.Cross, N. (2011). Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work. New York: Bloomsbury Academic.
4.Grudzewski, W., Hejduk, I. (2008). Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji. Warszawa: Difin.
5.Ingle, B.R. (2015). Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
6.Kay, J. (1996). Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: PWE.
7.Lachiewicz, S., Matejun, M., Walecka, A. (red.) (2013). Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
8.Martin, R.L. (2009). The Design of Business: Why Design Thinking Is the Next Competitive Advantage. New York: Harvard Business School Press.
9.Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Tworzenie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
10.Wiśniewska, J. (2012). Zarządzanie zasobami technologicznymi przedsiębiorstw. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (s. 71–94). Warszawa: Difin.