Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 121 2015
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług według poziomu zaangażowanej wiedzy
(Enterprises innovative activity in service sector the level of knowledge intensity)

Authors: Dorota Starzyńska
Keywords: service sector enterprises innovation activates knowledge
Year of publication:2015
Page range:16 (123-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents an analysis of innovative activity in the service sector enterprises by the level of knowledge intensity. The analysis is based on the results of research conducted on the service sector enterprises in the Lodz region. Tested entities were divided into two groups. The first is the companies performing knowledge – intensive services (KIS), the second group includes companies providing less knowledge-intensive services (LKIS). The analysis and evaluation of innovative activity confirms the importance of innovation for the development of these enterprises, in particular for the companies representing the knowledge-intensive services. In addition, these companies are much more willing to implement product and process innovations, and more often, conduct their own R&D activity which promotes innovation in these areas.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dominiak J., Innowacyjność w sferze usług, „Przegląd Geograficzny” 2013, t. 83.
2.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, GUS, Warszawa 2013.
3.Hatzichronoglou Th., The Revision of the High-technology Sector and Product Classification, STI Working Papers No. 2, OECD, Paris 1997.
4.Innowacyjność 2010 r., PARP Warszawa 2010.
5.Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2007.
6.Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
7.Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
8.Nauka i technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
9.Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J., Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
10.Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003, GUS, Warszawa 2003.
11.Starzyńska D., Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, Annales Sectio H, Oeconomia, t. 48, Lublin 2014.