Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych
(Digital competences in the implementation of the concept of dynamic capabilities)

Authors: Jadwiga Bakonyi
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Keywords: dynamic capabilities digital competences IT technologies innovation
Year of publication:2017
Page range:12 (107-118)
Klasyfikacja JEL: O15 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present the connection between the concept of organization’s dynamic capabilities and the development of competences treated as an important resource of the organization. The current environment is characterized by high dynamics of change. It is necessary to have the skills to identify these changes and to react to them by introducing innovation and reconfiguration of resources. This can be achieved by developing the enterprise’s dynamic capabilities. Due to the technological progress the dynamic capabilities should increasingly include digital competencies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bakonyi, J. (2016a). Kompetencje informatyczne MŚP – perspektywa pracodawcy. W: J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła (red.), Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku (s. 70–92). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
2.Bakonyi, J. (2016b). Kompetencje informatyczne – z perspektywy pracowników. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 29–43.
3.Bratnicki, M., Olszak, C.M. (2015). Technologia informacyjna i twórczość organizacyjna. Perspektywa dynamicznych zdolności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 229, 7–20.
4.Chodyński, A. (2014). Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym. Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka, 1, 13–27.
5.Karpacz, J., Ingram, M. (2014). Kształtowanie struktury zatrudnienia jako wyraz zdolności dynamicznych organizacji – zarys problemu. Organizacja i Kierowanie, 1, 131–146.
6.Mańkiewicz, P. (2015). Kompetencje dynamiczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa medialnego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 1, 59–72.
7.Mitrega, M. (2016). Dynamiczne zdolności marketingowe jako obiekt badań w zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 422, 313–321.
8.Penc-Pietrzak, I. (2015). Charakterystyka zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 229, 143–156.
9.Wójcik-Karpacz, A. (2012). Zdolności dynamiczne jako przedmiot eksploracji naukowej zarządzania strategicznego. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2, 261–270.
10.Zollo, M., Winter, S.G. (2002). Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. Organization Science, 13 (3), 339–351.