Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3 (44) 2016
Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach
(Consumer as a Partner of an Enterprise in Open Innovation)

Authors: Małgorzata Dolińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny
Keywords: cooperation enterprise partner innovation platforms prosumer open innovations
Year of publication:2016
Page range:8 (309-316)
Klasyfikacja JEL: O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the article is presenting the role of prosumers as partners of enterprises and participants of value creation processes in internet, in accordance with open innovation model. The ideas and characteristics of close and open innovations are determined and the activity of prosumers engaged on Open Innovation Web-based Platforms, realized with the use of crowdsourcing, coproduction and open source software are analyzed in the article. Development of new technologies, knowledge based economy, network society and turbulent markets influence the evolution of consumers into engaged participants of value and knowledge creation processes in open innovation projects which are executed in internet.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrejczuk, M. (2013). Otwarte innowacje – w drodze ku intelektualnemu przewrotowi. W: N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji (s. 80‒86). Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pozyskano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/FOB%20rola%20innowacji%20176x250%202013-03-05%20calosc%20pojedyczne%20strony.pdf.
2.Battistella, C., Nonino, N. (2012). Open innovation web-based platforms: the impact of different forms of motivation on collaboration. Innovation: Management, Policy & Practice, 14 (4), 557‒575.
3.Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., West, J. (red.). (2006). Open innovation: researching a new paradigm. Oxford, UK: Oxford University Press.
4.Dolińska, M. (2015). Knowledge based development of innovative companies within the framework of innovation networks. Innovation: Management, Policy & Practice, 17 (3), 323‒340.
5.Dolińska, M. (2014). Open innovation. W: A. Jaki, B. Mikuła (red.), Knowledge – economy – society. Managing organizations: concepts and their applications (s. 221–228). Cracow: University of Economics Press.
6.Dolińska, M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PWE.
7.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012‒2014. Informacje i opracowania statystyczne (2015). Warszawa: GUS. Urząd Statystyczny w Szczecinie.
8.Füller, J., Matzler, K., Hutter K., Hautz, J. (2012). Consumers’ creative talent: which characteristics quality consumers for open innovation projects? An exploration of asymmetrical effects. Creativity and Innovation Management, 21 (3), s. 247‒261.
9.Henttonen K., Pussinen, P. Koivumaki, T. (2012). Managerial perspective on open source collaboration and networked innovation. Journal of Technology, Management & Innovation, 7 (3), 135‒147.
10.Izvercian, M., Seran, S.A., Buciuman, C.F. (2013). Transforming usual consumers into prosumers with the help of intellectual capital collaboration for innovation. International Journal of Information and Education Technology, 3 (3), 388‒392.
11.Kohler, T. (2015). Crowdsourcing-based business models: how to create and capture value. California Management Review, 57 (4), 63‒83.
12.Lichtenthaler, U. (2011). Open innovation: past research, current debates, and future directions. Journal of Management Perspectives, 25 (2), 75‒93.
13.Portal Innowacji. Pozyskano z: www.pi.gov.pl.