Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów
(Architectonical Innovations in Polish Retailing and Consumer Behavior)

Authors: Karolina Orzeł
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Grażyna Śmigielska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: innovation retailing FMCG consumer behavior
Year of publication:2015
Page range:12 (89-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the paper the concept of architectonical innovations has been applied to retailing, acknowledging that these are the new forms of retail business which has been accepted by the consumers. The paper indicates the key characteristics of the development of these forms of retail and the dynamic of their development in Poland after 1989. The attempt to identify the relationship between their development and the consumer behavior has been made, identifying basic trends in this scope.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abernathy W.J., Clark K.B., Innovation mapping the winds of creative destruction, „Research Policy” 1985, Vol. 14.
2.den Hertog P., Brouwer E., Innovation indicators for the retailing industry: a meso perspective, Dialogic/Center for Science & Policy, Utrecht University, Utrecht 2000.
3.Gracz L., Ostrowska I., Młodzi nabywcy na e-zakupach, Wyd. Placet, Warszawa 2014.
4.Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
5.Levitt T., Marketing myopia, „Marketing w Praktyce” 1996, nr 3.
6.Polski klient patrzy na cenę ale można konkurować w inny sposób, Portal Spożywczy, www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/polski-klient-patrzy-na-cene-ale-mozna-konkurowac-w-inny-sposob,86117.html.
7.Stefańska M., Pilarczyk B., Retail marketing strategies – evolution and the future of retail companies in Poland, http://ksm.ue.poznan.pl/uploads/pliki/admin/Retail%20marketing%20strategies%20-%20evolution %20and%20the%20future%20of%20retail%20companies%20in%20Poland.pdf.
8.Tallman G.B., Blomstrom B., Retail innovations challenge manufactures, „Harvard Business Review” 1962, September-October.
9.Walton S., Huey J., Sam Walton. Made in America, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.
10.W najbliższym czasie nastąpi rozwój małych sklepów spożywczych, a potem e-handlu, www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/najblizsze-lata-beda-nalezec-do-sklepow-malopowierzchniowych,105961.html.
11.Za 10 lat co czwarty konsument będzie kupował żywność w sieci, Bank BGŻ, www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/najblizsze-lata-beda-nalezec-do-sklepow-malopowierzchniowych,105961.html.