Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 866 PZFiM nr 39
Opinie menedżerów na temat barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań
(Managers Opinions on Barriers of Enterprises’ Innovative Activities – Results of Survey)

Authors: Urszula Szulczyńska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: innovation barriers innovative activities enterprise
Year of publication:2015
Page range:10 (267-276)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper is to present the results of research on the factors regarded by managers as significant barriers to the development of innovative activity of enterprises. The survey was conducted on a group of 367 people. The paper presents the structure of the opinions of most frequently mentioned barriers to this activity and examines the significance and strength of the relationship between the different characteristics of enterprises managed by the respondents and the frequency of mentioning of their barriers.
Download file

Article file

Bibliography

1.Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000.
2.Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny, t. 1. Statystyki podstawowe, Statsoft, Kraków 2006.
3.Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.