Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 866 PZFiM nr 39

Year of publication:2015
# Title Page range Authors Actions
1.

Opakowanie jako źródło informacji o produktach żywnościowych


(Packaging as a Source of Information about Food Products)
14 (9-22) Piotr Cyrek More
2.

Wzorce męskości w komunikacji marki


(Masculinity Patterns and Brand Communication)
10 (23-32) Monika Hajdas More
3.

Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej


(The Basic Classification of Marketing Communication)
12 (33-44) Stanisław Kaczmarczyk More
4.

Reklama żywności – postawy i zachowania konsumentów


(Food Advertising – Consumers’ Attitudes and Behavior)
10 (45-54) Witold Kozirok More
5.

Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej


(The Practice of Informing about the Quality Of Products in TV Advertisements)
12 (55-66) Robert Maik More
6.

Wybrane aspekty marketingu w usługach turystycznych


(The Chosen Aspects of Marketing in Touristic Services)
16 (67-82) Alina Oczachowska More
7.

„Zyskowny klient” i „natrętna komunikacja” we współczesnym marketingu


(„Profitable Customer” and „Persistent Communication” in Modern Marketing)
14 (83-96) Dariusz Oczachowski More
8.

Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku


(Development Trends in Merchandise Activities in the Second Decade of 21st Century)
10 (97-106) Beata Tarczydło More
9.

Oddziaływanie rekomendacji blogerów na zamiar dokonania zakupów w internecie u młodych dorosłych


(The Effects of Blogger Recommendations on Young Adults’ Online Purchase Intention)
12 (109-120) Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka More
10.

Ambient marketing jako innowacyjna forma komunikacji z klientem


(Ambient Marketing as an Innovative Form of Communication with the Customer)
12 (121-132) Włodzimierz Deluga More
11.

Kreatywność w marketingu produktów sektora przemysłów kreatywnych


(Creativity in the Product Marketing of the Cultural and Creative Industry)
10 (133-142) Sławomir Kotylak More
12.

Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia


(Virtualization of Marketing Communication in the Context of Population and Lifestyle Changes)
12 (143-154) Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska More
13.

Kreowanie wizerunku marki offline a online


(Offline and Online Brand Image Creation)
12 (155-166) Aleksandra Całka, Barbara Mróz-Gorgoń More
14.

Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej


(A Social Media User and Patterns of their Consumer Behavior on the Museum Tourism Market)
14 (167-180) Agata Niemczyk More
15.

Rozwój internetowych zakupów grupowych


(The Development of Internet Group Buying)
12 (181-192) Grzegorz Szymański More
16.

Determinanty skutecznych negocjacji biznesowych


(Factors of Effective Business Negotiations)
10 (195-204) Magdalena Kalińska-Kula More
17.

Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych


(Relationships between Participants of the Food Supply Chain – Assessment of the State and Measures Undertaken to Reduce Unfair Trade Practices)
12 (205-216) Urszula Kłosiewicz-Górecka More
18.

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw chińskich na rynku europejskim w kontekście budowania ich pozycji konkurencyjnej


(Mergers and Acquisitions of Chinese Companies on the European Market in the Context of Building their Competitive Position)
16 (217-232) Karolina Łopacińska More
19.

Logistyka i marketing narzędziem doskonalenia funkcjonowania Polskiej Fundacji Ekologicznej


(Logistics and Marketing as a Tool for Improving the Functioning of Polska Fundacja Ekologiczna [Polish Environmental Foundation])
12 (233-244) Józef Perenc More
20.

Wpływ wejścia nowego podmiotu do lubelskiego sektora centrów handlowych na sposób postrzegania aktualnych graczy rynkowych


(The Impact of the Entry of a New Company to the Lublin Shopping Centers Sector on the Perception of Current Market Players)
12 (245-256) Łukasz Skowron More
21.

Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym


(Key Marketing Processes and their Role in Marketing Channel)
10 (257-266) Stanisław Skowron More
22.

Opinie menedżerów na temat barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań


(Managers Opinions on Barriers of Enterprises’ Innovative Activities – Results of Survey)
10 (267-276) Urszula Szulczyńska More