Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 866 PZFiM nr 39
Determinanty skutecznych negocjacji biznesowych
(Factors of Effective Business Negotiations)

Authors: Magdalena Kalińska-Kula
Uniwersytet Łódzki
Keywords: business effectiveness BATNA negotiation process economic negotiations
Year of publication:2015
Page range:10 (195-204)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

 The paper attempts to present some determinants of economic negotiations effectiveness. Negotiations are a challenge and are often seen as the difficult art in a pure qualitative dimension. It is worth, however, trying to systematize the conditions that favor the negotiation process success, such as the ability to build a range of negotiation spectrum, prioritizing negotiating objectives, identifying partners' negotiating positions, elaborating alternative solutions or selecting the necessary information. Considerations are intentionally focused on negotiations preparation phase, focusing on the identification of the tasks that have been completed for the proper preparation for negotiations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bałut R., Skuteczne negocjacje, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
2.Bartosik-Purgat M., Mruk H., Schroeder J., Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.
3.Biesaga-Słomczewska E.J., Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
4.Churchill G., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
5.Czerwiński S., Negocjacje jako skomplikowany proces decyzyjny, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, Świdnica 1999.
6.Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1990.
7.Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak, PWE, Warszawa 2000.
8.Hague P., Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
9.Jastrzębska-Smolaga H., Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem a moralnością, Difin, Warszawa 2007.
10.Kędzior K., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007.
11.Kowalczyk E., Pierwsze przykazanie: przygotuj się, „Marketing Serwis” 1996, nr 8.
12.Myśliwiec G., Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonaliści, Difin, Warszawa 2007.
13.Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Oficyna Wyd. Antykwa, Kraków 2000.
14.Peeling N., Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, PWE, Warszawa, 2010.
15.Steele P., Murphy J., Russill R., Jak odnieść sukces w negocjacjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
16.Ury W., Odchodząc od nie, PWE, Warszawa 1995.