Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
(Management of innovations in enterprises)

Authors: Józef Frąś
Politechnika Poznańska

Marek Siwkowski
Uniwersytet Szczeciński

Marek Matulewski
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Keywords: management innovation enterprise
Year of publication:2015
Page range:13 (300-312)

Abstract

This paper presents the outline of innovation management in the enterprise. For this purpose, the essential elements have been determined. They affect the management of innovation processes in the enterprise. On the basis of these considerations, the model has been developed for the network connections of the innovation process. It presents the steps of the processes that accompany the implementation of the new product - from its inception until the withdrawal from the market and replace it with a new one in its non-repetitive cycle. The summary presents the issues of implementation of the new product in terms of quality control.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa 2005.
2.Churchill N.C., Lewis V.L., The five sta¬ges of small business growth, „Harvard Business Review”, 05.–06. 1983.
3.Czyrka K., Zarządzanie potencjałem ludzkim osób niepełnosprawnych w organizacjach, dysertacja doktorska, Wyd. PWSZ Gorzów Wlkp. 2013.
4.Deschamps J.Ph., Liderzy innowacyjności. Jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
5.Doroba A., Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes, Warszawa 2005.
6.Frąś J., Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce, Wyd. Naukowe Instytutu Eksploatacji Technologii Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Radom 2013.
7.Leszczewska K., Zaleśna A., Szleszyńska E., Kapitał ludzki w mikroprzedsiębiorstwach – wy-niki badań w województwie podlaskim, w: Kapitał ludzki w sektorze mi-kroprzedsiębiorstw w regionie łomżyńskim, red. Z. Piotrowski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomża 2009.
8.Matulewski M., Strategie przedsiębiorstw w czasach powszechnej internacjonalizacji i globa-lizacji, w: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, red. L. Bukowski, Wyd. AGH, Kraków 2009.
9.Myszewski J.M., Po prostu jakość, WSPiZ, Warszawa 2005.
10.Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
11.Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.
12.Poznańska K., Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, numer specjalny, maj 2006.
13.Sojkin B., Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003.
14.Strużycki M., Innowacyjność w teorii i praktyce, SGH, Warszawa 2006.
15.Trompenaars F., Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
16.Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.