Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3 (44) 2016
Innowacje w bankowości komercyjnej – ujęcie marketingowe
(Innovations in Commercial Banking ‒ Marketing Approach)

Authors: Dorota Bednarska-Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: innovation marketing commercial banking service design
Year of publication:2016
Page range:8 (281-288)
Klasyfikacja JEL: G20 M30 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the article is to bring closer the essence, scope and solutions used by Polish banks in area of marketing innovations, to present the level and the characteristics of innovation of commercial banks in Poland in the years 2008‒2014 and finally to describe the importance of innovation for banks in the practical implementation of the concept of service design (ie. design services based the philosophy of design thinking). Author analyzes statistical data collected by the Central Statistical Office in 2008‒2014. It could be noticed that the banking services are one of the most innovative branches of the service sector, however, the percentage of banks implementing marketing innovations is steadily decreasing. In the group of entities conducting financial service activities (section 64) ‒ including banks ‒ among all types of marketing innovations implemented in the surveyed period were dominating  innovations related to new media or techniques for product promotion.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarska-Olejniczak, D. (2011). Marketing w usługach bankowych. W: B. Iwankiewicz-Rak (red.), Marketing w usługach. Przykłady zastosowań (s. 9‒46). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
2.Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Press. Pobrano z: https://hbr.org/2008/06/design-thinking/ar/1.
3.Drucker, P. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
4.Definicje (12.04.2016). Pobrano z: http://grywalizacja24.pl/definicje/.
5.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008‒2010 (2011). Warszawa: GUS.
6.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010‒2012 (2013). Warszawa: GUS.
7.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012‒2014 (2015). Warszawa: GUS.
8.Nowy etap rywalizacji dla bankowości (12.04.2016). Pobrano z: http://grywalizacja24.pl/nowy-etap-grywalizacji-dla-bankowosci.
9.Heffernan, S. (2007). Nowoczesny bank. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Ingle, B.R. (2014). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
11.Lipiec, M. (1.02.2014). Service design-projektowanie nastawione na doświadczenie klienta. Pobrano z: http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/service-design-projektowanie-nastawione-doswiadczenie-klienta/.
12.Pilarczyk, B. (2011). Innowacje w komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9, 271‒286.
13.Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej (2008). Warszawa: OECD i Eurostat.
14.Słownik finansów i bankowości (2008). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.