Search

Result: Found records: 21.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. STABILNOŚĆ WSKAŹNIKÓW STRUKTURY MAJĄTKU WYBRANYCH SPÓŁEK DEWELOPERSKICh NOTOWANYCH NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
2. RATING KRAJU A KURSY WALUTOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
3. The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
4. Instrumenty inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci „aniołów biznesu” i funduszy kapitału zalążkowego – case study PFP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
5. Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
6. Innowacje w bankowości komercyjnej – ujęcie marketingowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
7. Możliwości wykorzystania technologii BlockChain w biznesie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
8. Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez młode pokolenie Polaków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
9. Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
10. Determinants of IPO Underpricing on the Warsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
11. Usieciowienie instytucji finansowych a procesy internacjonalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
12. Jakość obsługi klienta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
13. Wykorzystywanie plastikowych kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
14. Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje i wzrost polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
15. Bilans handlowy a strategia rozwoju otwartego. Przypadek Chin
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
16. Household financial planning with financial advisory assistance
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
17. Theoretical and practical aspects of economic information transparency
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
18. General Inspector of Financial Information as an anti-money laundering body
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
19. Financial literacy as a factor of cashless payments development. Results of survey
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
20. WPŁYW FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA POZYCJĘ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
21. Financial Instruments in Regional Operational Programs in the Years 2014–2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
Page