Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Instrumenty inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci „aniołów biznesu” i funduszy kapitału zalążkowego – case study PFP
(Financial Engineering Instruments on the Polish Market Funds Loan, Guarantee, the Network Business Angels and Funds Seed Capital – Case Study PFP)

Authors: Barbara Bartkowiak
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Keywords: financial engineering instruments loan funds and to delivery the network of business angels seed capital funds
Year of publication:2016
Page range:16 (233-248)
Klasyfikacja JEL: G20 G30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the last decade (2005–2015) Polish Enterpreneurs Foundation has ensured complementary ecosystem of supporting entrepreneurs through implementation of financial engineering instruments (loans, guarantees, seed capital and business angels investments) in Poland. Business Support Organisations, such as Polish Enterpreneurs Foundtaion, will play an increasing role in building balanced and innovative economy. Best practices in financial engineering instruments may boost the market development. It is crucial to implement proper actions in regional, national and European programmes in 2014–2020 perspective, which should increase the level of innovation, and in result competitiveness of SMEs on global market. All efforts should be made to secure an efficient ecosystem of financing of Polish companies, especially the startups and those investing in R&D, and not to lose previous achievements in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartkowiak B. (2009). Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
2.www.eban.org.
3.www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
4.www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/aktualnosci/2015/20151221/.
5.www.jeremie.com.pl.
6.www.parp.gov.pl
7.www.pfp.com.pl.
8.www.polfund.com.pl.