Search

Result: Found records: 30.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
2. Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
3. Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
4. Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
5. Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa – zarys problematyki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
6. Socially Responsible Business and Management of Contemporary Organization
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
7. Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
8. Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
9. Polscy menedżerowie wobec teorii organizacji i zarządzania
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
10. Współczesny menedżer w opinii pracowników organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
11. Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
12. Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową i zarządczą
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
13. Obowiązki zarządcy a umowa o zarządzanie nieruchomością
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
14. Wpływ kreatywności pracowników na zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach w świetle wywiadów z młodymi menedżerami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
15. Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
16. Menedżeryzm w nowym zarządzaniu publicznym. Case study
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
17. Wpływ opcji na akcje na skłonność menedżerów do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej w perspektywie behawioralnej teorii agencji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
18. Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
19. Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
20. Rola kompetencji pracowniczych w administracji publicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
21. Menedżerowie wobec problemów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
22. Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
23. Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
24. Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
25. Poziom rozwoju autentyczności kadry kierowniczej Policji jako czynnik sprawności jej jednostek organizacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
26. Changes to the business breakdown structure of the railway sector in the European Union in the period 1991–2016
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
27. Sensitivity Analysis in Business Risk Assessment in Practice of Polish Companies
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
28. Aspekty etyczne w zarządzaniu projektami
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
29. Postawy menedżerskie a skuteczne podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
30. Pilot study on the basis of IPMA POLAND certification results
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
Page