Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 18 (2018)
Aspekty etyczne w zarządzaniu projektami
(The ethical aspects in the field of project management)

Authors: Małgorzata Smolska
Uniwersytet Szczeciński

Katarzyna Zioło
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: ethics code of ethics project manager project management project management standards
Data publikacji całości:2018
Page range:10 (89-98)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is a theoretical consideration of the role of ethics in project management. The first part of the article outlines the most important standards in the field of project management. The second part of the article indicates the role of the code of ethics as the basis for effective and ethical project management
Download file

Article file