Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Menedżerowie wobec problemów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(Managers Against the Problems of Corporate Social Responsibility)

Authors: Urszula Janeczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

Andrzej Bajdak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji
Keywords: CSR responsible management manager CSR research
Year of publication:2018
Page range:10 (93-102)
Klasyfikacja JEL: M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The name of corporate social responsibility is defined by organizations responsibility for the impact of its decisions and actions on society and the environment, through the transparent and ethical behavior. Debate about social responsibility, initially focused on the moral problems of managers, and the answer to social expectations towards them was the appearance of CSR concept. The main target of the article is to show the attitudes of managers towards problems of corporate social responsibility, based on the results of own direct research. From queries, both secondary and primary sources of information show that disregarding or ignoring the systematic research in the field of CSR, can lead to negative social consequences.
Download file

Article file

Bibliography

1.Albinger, H.S., Freeman, S.J. (2000). Corporate social performance and attractiveness as an employer to different job seeking populations. Journal of Business Ethics, 28 (22). Friedman, M. (1962). Capitalism and freedom. Chicago: University of Chicago Press.
2.Friedman, M. (1970). A. Friedman Doctrine – The social responsibility of business is to increase its profits. New York Magazine, September 13th.
3.Goodpaster, K.E., Matthews Jr., J.B. (1977). Czy osoba prawna może mieć świadomość? W: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Gliwice: Onepress.
4.Griffin, R.W. (1999). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Janeczek, U. (2016). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
6.Nakonieczna, J. (2004). Społeczna odpowiedzialność – nowy aspekt globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych. W: E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Bydgoszcz: Branta.
7.Nakonieczna, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Warszawa: Difin.
8.Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
9.Rudnicka, A. (2012). CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Visser, W. (2010). The evolution and revolution of corporate social responsibility. W: M. Pohl, N. Tolhurst, Responsible business: How to manage a CSR strategy successfully. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/csr-2-0-ewolucja-irewolucja-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/ (27.12.2017).
11.Zadros, K. (2017). Jak uciec od społecznej odpowiedzialności i pozostać społecznie odpowiedzialną firmą. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 108 (1983).